Latvija ir panākusi būtisku progresu OECD 2. fāzes rekomendāciju izpildē
Otrdien, 17. oktobrī, Latvijas delegācija Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces Lailas Medinas vadībā piedalījās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas (Pretkukuļošanas darba grupa) plenārsēdē, kurā sniedza pilnu ziņojumu par Latvijas paveikto 2. fāzes rekomendāciju izpildē. OECD Pretkukuļošanas darba grupa sniedza savu izvērtējumu Latvijas sasniegtajam progresam kukuļošanas apkarošanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumos. Darba grupa norādīja, ka Latvija ir veikusi būtiskus soļus 2. fāzes rekomendāciju izpildē. No 44 2. fāzes rekomendācijām Latvija pilnībā ir izpildījusi 26 rekomendācijas, 13 – daļēji izpildījusi un 5 rekomendācijas nav izpildītas. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs atzīmē: “Esmu patiesi gandarīts par Latvijas pastāvīgās delegācijas OECD Pretkukuļošanas darba grupas paveikto. Ir patīkami dzirdēt OECD pozitīvās atziņas, ka Latvija progresē rekomendāciju izpildē. Neskatoties uz to, Latvijai vēl ir daudz darāmā un 2018. gada oktobra plenārsēdē būs jāsniedz ziņojums par to rekomendāciju izpildi, kuras ir uz šo brīdi vai nu daļēji izpildītas, vai neizpildītas, t.sk. par trauksmes cēlēju aizsardzības likumprojekta virzību Saeimā, Latvijas spēju izmeklēt un saukt pie atbildības personas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un kukuļdošanu, kā arī par efektīvu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas sistēmas nodrošināšanu.”   Detalizētu informāciju par Latvijas sasniegto progresu un ieviestajām rekomendācijām sniedza vairāki Latvijas delegācijas dalībnieki – Latvijas pastāvīgās delegācijas OECD Pretkukuļošanas darba grupas vadītāja Laila Medina, Korupcijas novēršanas un apkarošanas direktors Jēkabs Straume un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietniece Gunta Razāne. Latvijas delegācijas sastāvā ir pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Ģenerālprokuratūras, Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī un Latvijas pārstāvniecības OECD pārstāvji, t.sk. Latvijas vēstniece OECD.   Papildu informācija: 2015. gada  15. oktobrī  OECD Pretkukuļošanas darba grupa pieņēma Latvijas 2. fāzes novērtējuma ziņojumu, kurā tika izvērtēta gan Latvijas tiesību aktu atbilstība OECD 1997. gada 21. novembra Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos prasībām, gan to praktiskā ieviešana. Ziņojumā tika iekļautas konkrētas rekomendācijas, kas nosaka, ka Latvijai jāuzlabo cīņa ar ārvalstu amatpersonu kukuļošanu, tajā skaitā, jāstiprina KNAB darbība un jānodrošina, ka birojs netiek pakļauts nepamatotai valdības kritikai. Latvijai bija rekomendēts stiprināt un organizēt pasākumus, kas vērsti uz naudas atmazgāšanas novēršanu un apkarošanu. Tāpat norādīts, ka jāuzlabo tiesiskais regulējums tādos jautājumos kā ārvalstu amatpersonas kukuļošanas noziedzīgs nodarījums, personas izdošana, juridisko personu atbildība un zvērinātu revidentu pienākums ziņot par aizdomām par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas gadījumiem. Latvijai jāievieš visaptveroša aizsardzība personām, kuras ziņo par likumpārkāpumiem gan privātajā sektorā, gan valsts pārvaldē.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv