Informācija presei
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes kopsapulcē ievēlēs jaunu padomes sastāvu
Šodien, 22. martā, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija ievēl jaunu Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes sastāvu, kas kolēģiju pārstāvēs turpmākos trīs gadus.
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs: "Tieslietu ministrija pateicas Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei par konstruktīvo darbu šo gadu laikā. Ir paveikti daudzi nozīmīgi darbi piespiedu izpildes procesa efektivitātes celšanai. Tajā skaitā veiktas izmaiņas kārtībā, kādā vēršama piedziņa uz parādnieka kustamo mantu, paredzēta disciplinārlietās pieņemto lēmumu publiskošana, kā arī no šā gada 1. janvāra, zvērinātiem tiesu izpildītājiem uzticēta jauna funkcija - veikt ārvalsts tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu Latvijā. Atzinīgi vērtēju arī Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes ieguldījumu dialoga veidošanā ar sabiedrību. Šo aktivitāšu ietvaros jau trešo gadu pēc kārtas tika rīkotas Tiesu izpildītāju dienas, informējot par sabiedrību par tiesībām izpildes procesā, kā arī skaidrojot zvērinātu tiesu izpildītāju amata pienākumus. Aicinu padomes jauno sastāvu turpināt iesāktos darbus, aktīvi iesaistoties tādu no tiesiskas valsts principa izrietošu pamatvērtību, kā efektīvs un tiesisks spriedumu izpildes process, nodrošināšanā. Izsaku arī pateicību Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei par aktīvo līdzdalību tieslietu sistēmas simtgades svētku programmas veidošanā un īstenošanā."