Mediācijas popularitāte pieaug; turpina projektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”
Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi līdz pat 2018. gada beigām turpina īstenot projektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”, nodrošinot piecas bezmaksas sertificētu mediatoru konsultācijas ģimenes strīdos, lai palīdzētu risināt domstarpības, kas skar bērnu intereses, un stiprinātu ģimenes stabilitāti. Projekts tiek turpināts, pateicoties arvien pieaugošajai sabiedrības interesei un pieprasījumam ģimenes strīdus atrisināt miermīlīgā ceļā. Projekta “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos” 2017. gada rezultāti liecina, ka no 2017. gada 1. janvāra līdz gada beigām uzsākts 291 mediācijas process. No uzsāktajiem mediācijas procesiem noslēgušies 249, no tiem 121 gadījumā  mediācijas process noslēdzies ar pušu pilnīgu vienošanos vai izlīgumu, bet 43 gadījumos – ar daļēju izlīgumu, kas liecina par to, ka strīda risināšanai vairs nebija nepieciešama tiesas iesaiste, kā arī to, ka strīds atrisināts bērna interesēm vislabvēlīgākajā viedā, vienlaikus nodrošinot, ka strīda puses turpmāk spēj komunicēt vismaz lietišķas saziņas līmenī, samazinot jaunu konfliktu rašanās iespēju nākotnē. Bez vienošanās mediācijas process izbeigts 85 gadījumos, tomēr piebilstams, ka arī mediācijas procesam noslēdzoties bez vienošanās, tas nenoliedzami sniedz pievienoto vērtību tālāko savstarpējo tiesisko attiecību risināšanā un sniedz pozitīvu ietekmi bērna interešu nodrošināšanai. Lielākā daļa līgumu noslēgti Rīgā, bet iespēju, projekta ietvaros saņemt mediācijas pakalpojumu, izmantojušas ģimenes arī citviet Latvijā, piemēram, Liepājā, Aizkrauklē, Jelgavā, Kuldīgā, Dobelē, Grobiņā, Ikšķilē, Jūrmalā, Valmierā, Ventspilī. Pieteikties mediācijas konsultācijām vai bezmaksas mediatoru konsultācijai ģimenes strīdos var mājaslapā: www.sertificetimediatori.lv, rakstot uz e–pastu: smp@mediacija.lv vai zvanot pa tālr. 29800508.   Papildu informācija:   Mediācija ir mūsdienīga alternatīvā strīdu risināšanas metode, kam nenoliedzami ir iespēja un pieaugošs potenciāls atslogot arī tiesas darbu. Un arī Latvijā tā pakāpeniski kļūst plašāk izmantota. Mediācijas process ļauj strīda pusēm izprast savas patiesās vajadzības un intereses, kā rezultātā ir iespējams sasniegt rezultātu, kurā abas puses ir guvušas savu interešu un vajadzību apmierinājumu. No 2017. gada janvāra tika uzsākts īstenot projektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”, kas deva iespēju paplašināt mediācijas pieejamību, liekot īpašu uzsvaru uz ģimenes strīdu, kas skar bērna intereses, risināšanu, akcentējot ģimenes stiprināšanas nepieciešamību un nozīmību, bērna labklājības nodrošināšanas būtiskumu. Projekts ļauj risināt domstarpības veidā, kas saglabā cieņpilnas attiecības starp vecākiem, un nodrošināt turpmāku vecāku, kā arī aizbildņu, vai personu, kuru faktiskajā aprūpē un uzraudzībā atrodas bērns, spēju kopīgi konstruktīvi risināt jautājumus, kas saistīti ar bērna ikdienas aprūpi, audzināšanu un izglītošanu. Lai nodrošinātu mediācijas pieejamību arī turpmākajos gados, Tieslietu ministrija to virzīs kā atsevišķu prioritāti 2019.-2021. gadam atbilstoši likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019. gadam" sagatavošanas grafikam.       Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; e-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv