Informācija presei
Ministru kabinets ieceļ Žanetu Mikosu kā Latvijas pārstāvi Pastāvīgā arbitrāžas tiesā
Otrdien, 30. janvārī, Ministru kabinets apstiprināja Rīgas Juridiskās augstskolas lektori Žanetu Mikosu par Latvijas Republikas pārstāvi, specializēto dabas resursu un vides tiesību arbitru, Pastāvīgā arbitrāžas tiesā (PAT).  Žanetai Mikosai ir sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē, kas iegūts Latvijas Universitātē, un Kopenhāgenas Biznesa augstskolas tiesību maģistra grāds Eiropas Savienības tiesībās. Iegūta ilggadēja pieredze, darbojoties Rīgas Juridiskajā augstskolā, Kopenhāgenas Universitātē un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Žaneta Mikosa tika izvirzīta iecelšanai PAT specializēto dabas resursu un vides tiesību arbitru Tieslietu ministrijas rīkotā atklātā konkursa rezultātā. Uz Tieslietu ministrijas izsludināto atklāto konkursu četrām dažādu nozaru vietām pieteicās trīs pretendenti, no kuriem konkursa komisija izvēlējās vienu. Konkursa komisija izvērtēja pretendentu iesniegtos pieteikuma dokumentus un pretendentu atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, vērtējot pretendenta zinātnisko autoritāti Latvijā, pretendenta izglītību, darba pieredzi, pretendenta zināšanas dabas resursu un vides tiesību jomā, prasmi formulēt un aizstāvēt savu viedokli. Konkursa komisijas sastāvā bija pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Valsts kancelejas, Ārlietu ministrijas, Latvijas Universitātes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas.   Papildu informācija Saskaņā ar 1907. gada 18. oktobra Konvenciju par starptautisku strīdu miermīlīgu izšķiršanu, kā arī pamatojoties uz PAT papildu noteikumiem par strīdu izšķiršanu dabas resursu, vides tiesību un kosmosa jautājumos, katra Konvencijas dalībvalsts uz sešu gadu termiņu var izvirzīt vienu dabas resursu un vides tiesību arbitru, vienu vides zinātnes ekspertu, vienu arbitru kosmosa strīdu izskatīšanai un vienu zinātnisko un tehnisko ekspertu kosmosa strīdu izskatīšanai. PAT ir starpvalstu organizācija, kas nodrošina starptautisku strīdu risināšanu, izmantojot arbitrāžu un citus miermīlīgus līdzekļus, piemēram, samierināšanu. Šobrīd PAT izskata dažādu kategoriju lietas, tostarp teritoriālos strīdus, dabas resursu un vides tiesību strīdus, kosmosa tiesību strīdus, tirdzniecības strīdus. PAT arbitrs specializētajos paneļos nav pastāvīgs amats ar darba vietu Hāgā, Nīderlandē. Šķīrējtiesnešus no tiesnešu saraksta izvēlas strīdā iesaistītās puses uz konkrētu lietu, ņemot vērā šķīrējtiesneša kompetenci, darba pieredzi un personību. Papildu informāciju par PAT var uzzināt: www.pca-cpa.org.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv