No 1. marta tiks optimizēta zvērinātu tiesu izpildītāju darba organizācija
Otrdien, 20. februārī, Ministru kabinets skatīs Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus, kas saistīti ar izmaiņām Rīgas un Zemgales tiesu apgabala tiesu teritorijās, kā arī grozījumus, kas paredz pārskatīt zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietu skaitu un precizēt esošo iecirkņu teritorijas. Grozījumu mērķis ir optimizēt zvērinātu tiesu izpildītāju darba organizāciju un noteikt iedzīvotāju skaitam maksimāli atbilstošu zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu. Ņemot vērā Tieslietu padomes apstiprināto Zemgales tiesu apgabalā ietilpstošo rajonu (pilsētu) tiesu reorganizācijas plānu un tiesu teritoriālo reformu, kas paredz no 2018. gada 1. marta Ogres rajona tiesas darbības teritoriju ietvert Zemgales tiesu apgabalā, tiek atbilstoši mainīta zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietām - “Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 35”, “Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 36” un “Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 37” noteiktās teritorijas piederība no Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijas  uz Zemgales apgabaltiesas darbības teritoriju. Vienlaikus plānots likvidēt ilgstoši vakantās 15 amata vietas un samazināt zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietu skaitu līdz 101 amata vietai. Likvidējamo amata vietu iecirknim noteiktās teritorijas ar noteikumu projektu pēc iespējas vienmērīgi tiks sadalītas starp citām attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijā ietilpstošajām zvērināta tiesu izpildītāja amata vietām, sadalāmās ielas un teritorijas, ciktāl tas iespējams, primāri pievienojot tuvāk esošajām amata vietām, vienlaikus ņemot vērā katra tiesu apgabala īpatnības. Visas lietas, kuras līdz 28. februārim uzsāktas likvidēto amata vietu lietvedībā, turpinās veikt zvērināts tiesu izpildītājs, kurš līdz attiecīgajam datumam pildījis amata pienākumus likvidētajā amata vietā. Grozījumi paredz pārskatīt šobrīd noteikto zvērinātu tiesu izpildītāju un amata vietu skaitu gan katras rajona (pilsētas) tiesas darbības teritorijā, gan visas Latvijas teritorijas ietvaros kopumā, nosakot tās atbilstoši faktiskajai situācijai un optimizējot zvērinātu tiesu izpildītāju darba organizāciju. Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties ŠEIT.     Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv