Informācija presei
Norisināsies starptautiskā konference "Apzinātie PSRS okupācijas režīma radītie zaudējumi Baltijā"
Piektdien, 22. martā, Tieslietu ministrijā norisināsies starptautiskā konference "Apzinātie PSRS okupācijas režīma radītie zaudējumi Baltijā", kurā dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas uz zinātniski pamatotas metodoloģijas pamata sniegs pārskatāmu informāciju par pētījumos konstatētajiem faktiem, kas atklājās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas arhīvos atrodamajos PSRS laika oriģinālajos dokumentos. Ņemot vērā, ka ir veikti daudzi pētījumi par Baltijas valstu tautsaimniecībai, tai skaitā, rūpniecībai, videi radītajiem postījumiem, par PSRS militāri – rūpnieciskā kompleksa apjomīgajiem nodarījumiem visdažādākās jomās, par PSRS okupācijas režīma radītajiem demogrāfiskajiem un sociāli ekonomiskajiem zaudējumiem, konferencē tiks izvērtēti zinātnieku paveiktā darba rezultāti, apzinot tieši PSRS okupācijas režīma radītos finansiālos zaudējumus un paveikto tiesiskajā jomā, lai varētu iezīmēt turpmāk ejamo ceļu. Konferences programma pieejama ŠEIT Konferences norisi ikviens interesents ir aicināts vērot tiešraidē: https://www.youtube.com/watch?v=rRcoSkdbwk0&feature=youtu.be   Mediju pārstāvjiem piedāvājam individuālo interviju iespējas ar konferences dalībniekiem. Aicinām iepriekš sazināties ar Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļu, rakstot uz e-pastu Ksenija.Vitola@tm.gov.lv vai zvanot pa tālr. 67036861.   Konferences organizatori: Ministru kabineta Komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai. Kopš 2006. gada komisijas uzdevumā ir izstrādāti vairāk nekā 70 pētījumi ekonomikas, demogrāfijas, vides aizsardzības un vēstures jomās. Vairāk: www.okupacijaszaudejumi.lv Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 446 14. un 15. punktu veic sekretariāta funkcijas un nodrošina Komisijas darbību. Latvijas Okupācijas izpētes biedrība (LOIB) Kopš 2013. gada biedrība darbojas kā Tieslietu ministrijas sadarbības partnere jautājumos, kas saistīti ar komisijas pētniecības darba organizēšanu. Vairāk: www.loib.lv