Informācija presei
Noslēgušās Latvijā pirmās Mediācijas dienas
No 25.-28. aprīlim visā Latvijā norisinājās pirmās Mediācijas dienas, kuru laikā sertificēti mediatori vairākās Latvijas pilsētās iedzīvotājus un pašvaldību iestādes informēja par mediācijas sniegtajām iespējām, kā arī piedāvāja bezmaksas konsultācijas. Irēna Kucina, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos, paužot atzinību Sertificētu mediatoru padomei un tiem sertificētiem mediatoriem, kuri aktīvi piedalījās Mediācijas dienu organizēšanā un norisē, uzsver: “Mums ir kopīgs mērķis un pārliecība, ka tieši mediācija ļauj saskatīt konflikta patieso cēloni un tādējādi atrisināt strīdu pēc būtības. Mediācija ir sadarbības nevis sacīkstes process, tāpēc tas ne tikai risina strīdu, bet arī uzlabo attiecības starp strīda pusēm vismaz tik tālu, lai tās spētu patstāvīgi un konstruktīvi turpmāk pašas risināt savstarpējos jautājumus. Minētais jo īpaši svarīgi ir ģimenes strīdos un strīdos starp nepilngadīgu bērnu vecākiem.” Arī Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš uzsver, ka mediācija ir pieejama ikvienam – gan Rīgā, gan tālākajos Latvijas novados. “Tāpēc aicinu ikvienu atbildīgi izturēties pret radušos konfliktu un izmantot iespēju risināt strīdu mediācijas ceļā” rosina G.Bērziņš. Īpašu pateicību Tieslietu ministrija izsaka Sertificētu mediatoru padomei mediācijas institūta attīstības veicināšanā, kā arī skaidrojošajā darbā ar sabiedrību. Sertificētu mediatoru padomes valdes priekšsēdētāja Kristīne Dārzniece atzīmē: “Mediācijas dienas ir īpašs notikums Latvijā, un esam gandarīti par aizvadītajiem pasākumiem, kas ļāva popularizēt mediāciju vēl plašākam cilvēku pulkam. Mediatoriem bija iespēja dalīties ar savu pieredzi, mediācijas ieguvumiem un priekšrocībām, norises procesu un uzsāktajiem projektiem informējot pēc iespējas vairāk Latvijas reģionu iedzīvotājus un pašvaldību darbiniekus.” Iespēju tikties ar sertificētiem mediatoriem klātienē kopumā izmantojuši aptuveni 100 iedzīvotāji un pašvaldību iestāžu darbinieki. Vislielāko atsaucību izrādījuši Talsu un Jēkabpils pašvaldību iestādes un iedzīvotāji. Šogad uzsvars tika likts uz informēšanu reģionos, bezmaksas konsultācijas tika nodrošinātas arī elektroniski. Mediācijas dienu ietvaros sertificētu mediatoru komanda viesojās sešās Latvijas pilsētās – 25. aprīlī Madonā un Cēsīs, 26. aprīlī Jēkabpilī, 27. aprīlī Talsos, kā arī 28. aprīlī Bauskā ar noslēguma pasākumu Rīgā, Vērmanes dārzā.   Papildu informācija: Vienlaikus visu šo gadu turpināsies jau iepriekš uzsāktās aktivitātes mediācijas jomā. Pagājušā gadā tika uzsākts mediatoru konsultāciju tiesās projekts, ar mērķi veicināt mediācijas izmantošanu tiesvedībā esošajās civillietās, kas jo īpaši lietderīgi būs ģimenes konfliktu risināšanā. Projekta ietvaros ikvienam, kas nonācis līdz civiltiesiska strīda risināšanai tiesā, ir iespēja saņemt sertificēta mediatora bezmaksas konsultāciju (līdz vienai stundai), kuras laikā personas tiks iepazīstinātas ar mediācijas procesa būtību, norisi un noteikumiem, kā arī tiks izvērtēta iespēja konkrēto strīdu risināt mediācijas ceļā. Ja mediācijas rezultātā tiek panākta abpusēja vienošanās un lietā tiesvedība izbeigta sakarā ar pušu izlīgumu vai prasības atsaukšanu, Civilprocesa likums paredz iespēju saņemt iemaksātās valsts nodevas atmaksu 50% apmērā. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi šī gada garumā īsteno arī jaunu pilotprojektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”, kura ietvaros iespējams apmeklēt piecas bezmaksas sertificētu mediatoru sesijas, lai risinātu domstarpības starp vecākiem, kas skar arī bērnu intereses, un rastu iespēju uzlabot ģimenes locekļu savstarpējās attiecības. Pilotprojekta ietvaros mediācijas sesijas līdz šim izmantojušas jau 95 ģimenes.   Alise Adamane Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv