Rīt, 15.septembrī, Tieslietu ministrija kopīgi ar Tiesu administrāciju un Tiesu namu aģentūru rīko grāmatu „Rokasgrāmata prokuroriem kriminālprocesā” un „Rokasgrāmata tiesnešiem kriminālprocesā” pasākumu, lai svinīgi pateiktos autoriem par ieguldīto darbu. 2010.gadā Tiesu namu aģentūra izdeva divas grāmatas, kuru mērķis ir palīdzēt praktiķiem izprast kriminālprocesuālo normu pareizu piemērošanu, veidot vienotu praksi, kā arī nodrošināt normu konsekventu piemērošanu. Tā kā Kriminālprocesa likums stājās spēkā 2005.gada 1.oktobrī, tas ir salīdzinoši jauns likums, tāpēc svarīgi ir nodrošināt tā turpmāku attīstību un pilnveidošanos. Rokasgrāmatas domātas prokuroriem un tiesnešiem praktiskai piemērošanai darbā. Tāpat jācer, ka rokasgrāmatas būs noderīgas arī izmeklētājiem, advokātiem un citiem kriminālprocesa interesentiem, kā arī palīgs studentiem mācību procesā. Pie rokasgrāmatas prokuroriem strādāja pieredzējušie Ģenerālprokuratūras prokurori, savukārt pie rokasgrāmatas tiesnešiem - Augstākās tiesas un Zemgales apgabaltiesas tiesneši. Lielu darbu ieguldīja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, kurš jau ilggadēji palīdz attīstīt Kriminālprocesa likumu.  Tieslietu ministrija uzskata, ka rokasgrāmatas ir liels solis kriminālprocesuālo normu piemērošanas attīstībā. Pasākumā piedalīsies arī Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis, Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics un Tiesu namu aģentūras valdes priekšsēdētāja Santa Sausiņa. Tas notiks Tiesu namu aģentūras konferenču zālē Rīgā, Raiņa bulvārī 15 plkst. 15.00. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv