Olaines cietuma Atkarīgo centram 1 gada jubileja
Šodien Olaines cietuma Atkarīgo centrs atzīmē pastāvēšanas 1 gada jubileju. Gada laikā, par iespēju piedalīties atkarību mazināšanas programmās, tika izvērtēti 116 ieslodzītie, bet šobrīd centrā atkarību mazināšanas programmās piedalās 54 klienti. Foto no Olaines cietuma Atkarīgo centra atklāšanas pasākuma 2016. gadā  
Atkarīgo centra priekšniece Sanita Švesa atzinīgi vērtē gada laikā paveikto: "Šis gads bija pilns ar izaicinājumiem, sākot ar sevis pierādīšanu pastāvošajā soda izpildes sistēmā, savu ieguldījumu cīņā ar pretestību, jo centra filozofija ir diezgan jauna valstī. Šī gada laikā mēs veiksmīgi aprobējām programmu saturu, ieviesām uzlabojumus un izveidojām integrētu, produktīvi funkcionējošu struktūru. Varam lepoties ar jaunu sasniegumu - sieviešu nodaļas izveidi. Sākotnēji cietuma projektā sieviešu programma netika paredzēta, uzņēmāmies iniciatīvu ieviest jauninājumus, kas bija viens no lielākajiem izaicinājumiem. Nākotnē mums ir daudz ideju, kā uzlabot centra darbību, sasniegt mērķus un panākt arvien labākus rezultātus."
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs sveic Olaines cietuma Atkarīgo  centra darbiniekus pirmā darbības gada jubilejā un atzīst, ka centrs ir labs paraugs ikvienai valstij korekcijas iestāžu reformu īstenošanā. Šī gada laikā, pieredzes apmaiņas vizītēs, centru apmeklējusi 21 ieslodzījuma vietu un tiesībsargājošo institūciju ārvalstu delegācija no Igaunijas, Somijas Dānijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Azerbaidžānas un citām valstīm. Centra darbības mērķis ir radīt apstākļus no vielām atkarīgu ieslodzīto personu intensīvai resocializācijai. Projekta ietvaros šim nolūkam tika aizgūta un vietējiem apstākļiem pielāgota Norvēģijas un Polijas cietumos pārbaudīta metodika, organizētas personāla mācības un veiktas citas aktivitātes atkarīgo resocializācijas sistēmas izveidei ieslodzījuma apstākļos. Centrā vienlaikus iespējams izvietot 200 no vielām atkarīgās ieslodzītās personas.   Centra personāla lielāko daļu veido dienestā jaunpieņemtas amatpersonas, kuras pielieto mūsdienīgas metodes darbā ar ieslodzītajiem, radot labās prakses piemērus visai Latvijas ieslodzījuma vietu sistēmai. Darbinieki šajā misijā iesaistās ar vēlmi realizēt profesionālos ideālus un respektēt profesijas mērķi, palīdzēt otram cilvēkam apstāties dzīves lejupslīdē un doties augšup. Pateicoties jaunajai infrastruktūrai, ieslodzītie izcieš sodu terapeitiskajās kopienās, personāls darbojas, ievērojot savdabīgu mentoru – kontaktpersonu principu. Darbinieki veic gan atbalsta, gan kontroles funkciju īstenojot vienotu misiju. Atšķirībā no ierastā modeļa, katram notiesātajam nozīmētā atbalsta persona no darbinieku vidus soda izpildē ļauj plašāk piemērot individuālu pieeju klienta resocializācijā. Centrs ir ilustrācija tam, ka brīvības atņemšanas sods nav atriebība, bet veids, kā valsts māca likumpārkāpējam prasmes dzīvot patstāvīgi, bez noziegumu izdarīšanas. Līdz šim Latvijas cietumos, novecojušās infrastruktūras dēļ, bija problemātiski atkarīgajiem ieslodzītajiem nodrošināt izolāciju no narkotiskajām un psihotropajām vielām, kā arī nodrošināt priekšnosacījumus resocializācijas darbam ar speciālajām mērķa grupām. Šodien, Atkarīgo centra jubilejas svinīgajā pasākumā, piedalījās Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece ģenerāle Ilona Spure, Mācību centra vadība un pasniedzēji, Olaines cietuma vadība un darbinieki. Svētbrīdi vadīja kapelāns Oskars Svilāns, kā arī notika svētku koncerts.   Papildu informācija: Ināra Makārova sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr. 67290261; 26367395 inara.makarova@ievp.gov.lv