Informācija presei Jaunumi
dxvZ

Piektdien, 12. maijā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā pasniegti Tieslietu sistēmas augstākie apbalvojumi – Goda zīmes. Šogad Tieslietu sistēmas apbalvošanas padome lēma piešķirt Goda zīmes 42 tieslietu sistēmas augsti kvalificētiem speciālistiem, ekspertiem un  darbiniekiem, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kuri ar savu darbu un pašaizliedzību ir snieguši būtisku ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.

Tieslietu ministre, Tieslietu sistēmas apbalvošanas padomes priekšsēdētāja Inese Lībiņa-Egnere apbalvojumu saņemšanas ceremonijā norādīja: “Labi padarīts darbs tiesiskuma un taisnīguma nodrošināšanā bieži vien pārsniedz darba vai amata aprakstu tekstuālās robežas, prasa izdarīt vairāk, nekā nosaka formālais pienākums, un prezumē spēju ieraudzīt īstus cilvēkus, sadzirdēt viņu stāstus un neatstāt viņus vienus. Šodien, pasniedzot Tieslietu sistēmas augstākos apbalvojumus¸ saredzam, godinām un sveicam šādus darba darītājus tiesiskuma, taisnīguma un tieslietu sardzē!”

I pakāpes Goda zīmes par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmā saņēma:

 • AIGARS STRUPIŠS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs, par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē.       
 • SANITA OSIPOVA, bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja, par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē.     
 • ASTRA KLAIŠE, bijusī Kurzemes apgabaltiesas tiesnese, par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē.     

 II pakāpes Goda zīmes saņēma:

 • MĀRIS LEJA, Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors, par godprātīgu un priekšzīmīgu amata pienākumu izpildi, nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanu.    
 • SANDRA KAIJA, Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatore, par paši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, tiesiskuma un demokrātijas stiprināšanā, kā arī judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā Latvijā.   
 • LĪVIJA SLICA, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā.         
 • RASMA ZVEJNIECE, Augstākās tiesas Administrācijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.   
 • JĀNIS KĀRKLIŅŠ, zvērināts advokāts, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā, par īpašu ieguldījumu tiesu sistēmai piederīgo personu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.            
 • JĀNIS SKRASTIŅŠ, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs, zvērināts notārs, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • GATIS LITVINS, Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektors, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • GUNA BERLANDE, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes direktore, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.            
 • GUNA PAIDERE, Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu nozares politikas veidošanā, īstenošanā un starpvalstu attiecību veidošanā            .
 • RUDĪTE LOSĀNE, Iļģuciema cietuma kapelāne, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • TOMS ĶIKUTS, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • DAIGA VILSONE, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • DACE SKRAUPLE, Zemgales apgabaltiesas tiesnese, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • MĀRA BALODE, Rīgas rajona tiesas tiesnese, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • GUNĀRS SILIŅŠ, Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja vietnieks, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • DAILIS LAZDIŅŠ, bijušais Vidzemes apgabaltiesas tiesnesis, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • JĀNIS GRĪNBERGS, Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājs, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • JĀNIS ŠAUŠA, Daugavpils tiesas priekšsēdētājs, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.


III pakāpes Goda zīmes saņēma:

 • JĀNIS OMULS, Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras virsprokurors, par ilggadēju ieguldījumu prokuratūras darbībā, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.           
 • SERGEJS NOVIKS, Vidzemes prokuratūras virsprokurors, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.
 • EVITA ŠIBA, Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Īpaši pilnvarotu prokuroru nodaļas prokurore, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi un nozīmīgu ieguldījumu starpvalstu sadarbībā tieslietu jomā.
 • SOLVITA PĒTERSONE, Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurore, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi un nozīmīgu ieguldījumu starpvalstu sadarbībā tieslietu jomā.
 • VIORIKA JIRGENA, Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļas prokurore, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.
 • KRISTAPS TAMUŽS, Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājs, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā un ieguldījumu tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.
 • ELĪNA PODZOROVA, Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.
 • MARIKA LAIZĀNE-JURKĀNE, Satversmes tiesas Administrācijas vadītāja, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.
 • DITA PLEPA, Satversmes tiesas Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.
 • MĀRĪTE MIĶELSONE, zvērināta advokāte, par ilggadēju priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.
 • SANDRA SLEJA, zvērināta advokāte, par ilggadēju priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.
 • ANTA MALDUPE-KRŪMIŅA, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja vietniece, zvērināta notāre, par ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.
 • VITĀLIJS BOGDĀNS, zvērināts notārs, par ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.
 • DITA RELIŅA, Latvijas Zvērinātu notāru padomes Juridiskās nodaļas vadītāja, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.
 • VIKTORIJA PRITUĻAKA, tulkotāja, par nozīmīgu ieguldījumu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • REINIS POZŅAKS, biedrības “AGENDUM” izpildinstitūcijas loceklis, “Tviterkonvoja” veidotājs, par nozīmīgu ieguldījumu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • ELITA KĻAVIŅA, dokumentālās filmas “Iļģuciema māsas” režisore, par nozīmīgu ieguldījumu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • ĒVIJA TEILĀNE, Jelgavas cietuma sociālā darbiniece, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.
 • MIĶELIS ZUMBERGS, Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētājs, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.
 • SVETLANA BEĻAJEVA, Rīgas apgabaltiesas tiesnese, par ilggadēju priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.
 • INGA ZĀLĪTE, Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece, par ilggadēju priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.

Papildu informācija:

Īpašu tieslietu sistēmas apbalvojumu, sagaidot Latvijas Republikas Tieslietu sistēmas 90 gadu jubileju, 2008. gadā izveidoja Tieslietu ministrija, Ģenerālprokuratūra un Augstākā tiesa, uzskatot, ka tieslietu sistēmas lielākā bagātība ir tās kvalificētie speciālisti, eksperti un darbinieki ar plašu nākotnes redzējumu. Apbalvojuma izveidošanā tika piesaistīts mākslinieks Laimonis Šēnbergs. Goda zīme, tās atribūtika un apbalvojuma piešķiršanas nolikums ir apstiprināts Valsts heraldikas komisijā.