Informācija presei
Patentu valde aicina pieteikties dalībai seminārā “Lietu izskatīšanas procesuālie aspekti un prakse EUIPO Apelācijas padomēs”
Patentu valde sadarbībā ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Apelācijas padomju pārstāvjiem 2018. gada 27. februārī organizē semināru “Lietu izskatīšanas procesuālie aspekti un prakse EUIPO Apelācijas padomēs”. 2018. gada 27. februārī, Latvijas Arhitektu savienības namā, Torņa ielā 11, Rīgā, no plkst. 14:00 – 18:00, notiks seminārs “Lietu izskatīšanas procesuālie aspekti un prakse EUIPO Apelācijas padomēs”. Semināram aicinām pieteikties intelektuālā īpašuma jomas profesionāļus – patentpilnvarniekus un juristus, kas ir saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību (īpaši – preču zīmju un dizainparaugu) aizsardzību. Semināru atklās Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis un EUIPO Apelācijas padomju prezidents Teofils Margeloss (Théophile Margellos). Semināra pirmajā daļā uzstāsies Marti Enajarvi (Martti Enäjärvi), kurš sniegs ieskatu jautājumā par intelektuālā īpašuma tiesību efektīvu aizsardzību Eiropā. EUIPO Piektās Apelācijas padomes priekšsēdētājs Gordons Hamfrijs (Gordon Humphreys) iepazīstinās klātesošos ar EUIPO Apelācijas padomju organizatoriskajiem un procesuālajiem aspektiem. EUIPO Apelācijas padomju prezidents un Otrās padomes priekšsēdētājs Svens Stīrmans (Sven Stürmann) sniegs prezentāciju par efektīvas apelācijas lietvedības aspektiem. Svens Stīrmans sniegs prezentāciju arī par apelācijas iesniegšanas tiešsaistes rīku eAppeal un apelācijas procesu pēc Juridiskās reformas I un II posma. Semināra pirmo daļu noslēgs Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes priekšsēdētāja Dace Liberte, kura dalīsies ar Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes pieredzi kopš tās izveides 2016. gadā. Semināra otrā daļa tiks veltīta jaunākajai judikatūrai preču zīmju un dizainparaugu jomā, t.sk. tiks izskatīti jautājumi saistībā ar telpisku preču zīmju reģistrāciju, grafiskā elementa ietekmi uz atšķirtspēju preču zīmēs, kuras veido gan vārdi, gan grafiskie elementi, kā arī saistību starp preču zīmēm un dizainparaugiem. Semināru noslēgs Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku asociācijas prezidents un valdes priekšsēdētājs Jevgeņijs Fortūna, kurš dalīsies pieredzē par lietu izskatīšanas praksi Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē. Semināra “Lietu izskatīšanas procesuālie aspekti un prakse EUIPO Apelācijas padomēs” programma pieejama šeit. Dalība seminārā ir bezmaksas. Semināra darba valoda ir angļu valoda. Pieteikšanās semināram tiks slēgta 22. februārī, vietu skaits ir ierobežots. Reģistrācija semināram. Informāciju sagatavoja: Santa Siliņa Intelektuālā īpašuma informācijas centra Informācijas pakalpojumu nodaļas Projektu vadītāja tālr. 67220113