Informācija presei
Tiesu ekspertu padome, pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumu Nr.427 „Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība” 11.punktu paziņo, ka dokumentu iesniegšanas termiņš tiesu ekspertu sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai ir š.g. 30.septembris.