Informācija presei
Pieaug e-pakalpojuma pieprasījums par zemesgrāmatu nodaļā iesniegtiem nostiprinājuma lūgumiem
Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju 2017. gada nogalē ieviesa elektronisko pakalpojumu (turpmāk – e-pakalpojums), kas nodrošina, ka nekustamā īpašuma īpašnieks uz savu norādīto elektroniskā pasta adresi saņem paziņojumu par zemesgrāmatu nodaļā iesniegtu nostiprinājuma lūgumu. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Irēna Kucina norāda: “Mēneša laikā jau vairāk nekā 600 nekustamo īpašumu īpašnieki pieteikušies jaunajam e-pakalpojumam, kas apliecina ieviestā e-pakalpojuma atbilstību sabiedrības vajadzībām. E-pakalpojums kalpo arī kā preventīvs līdzeklis, lai mazinātu nekustamā īpašuma izkrāpšanas riskus, jo pēc iespējas savlaicīgāka nekustamā īpašuma īpašnieka informēšana par iesniegtu nostiprinājuma lūgumu ļaus nekustamā īpašuma īpašniekam iespējami ātri vērsties kompetentajās izmeklēšanas iestādēs, lai novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi.” E-pakalpojums nekustamā īpašuma īpašniekiem ir pieejams bez maksas un izstrādāts, lai nekustamā īpašuma īpašnieks būtu informēts par īpašuma juridisko stāvokli un nodrošinātu iespēju iegūt ātru un nepastarpinātu informāciju gadījumos, ja zemesgrāmatu nodaļā iesniegts nostiprinājuma lūgums, kas attiecas uz viņa īpašumu. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks pieteicies e-pakalpojuma saņemšanai, viņam tiks paziņots par zemesgrāmatu nodaļā iesniegtu nostiprinājuma lūgumu. Nekustamā īpašuma īpašnieks uz iepriekš paziņoto elektroniskā pasta adresi saņems informāciju, kas un kādu nostiprinājuma lūgumu ir iesniedzis. Pieteikties e-pakalpojumam fiziska persona (nekustamā īpašuma īpašnieks) var zemesgrāmatu tīmekļa vietnes www.zemesgramata.lv sadaļā "Mani dati", autentificējoties ar portāla Latvija.lv starpniecību. Juridiskām personām pieprasījums par pakalpojuma pieslēgšanu jāpiesaka uz elektroniskā pasta adresi info@zemesgramata.lv. Pieprasījumā jānorāda juridiskās personas reģistrācijas numurs un e-pasts, uz kuru nosūtāma informācija.   Papildu informācija: Jau šobrīd ir pieejams zemesgrāmatas e-pakalpojums, kas nodrošina, ka nekustamā īpašuma īpašnieks saņem paziņojumu par veiktajām izmaiņām zemesgrāmatu nodalījumā. Pakalpojums izstrādāts, lai pilnveidotu nekustamo īpašumu pārvaldības procesus. Pakalpojums ir piesakāms uz īpašumu tiesību laiku un īpaši pievilcīgs ir uzņēmējiem, kuru pamatdarbība ir saistīta ar nekustamo īpašuma pārdošanu, ieķīlāšanu un kuri tādejādi var sekot līdzi savu darījumu partneru veiktajām darbībām attiecībā uz īpašuma tiesību vai ķīlas tiesību nostiprināšanu. Papildus pieejams zemesgrāmatas e-pakalpojums, kas nodrošina elektroniska paziņojuma par veiktajiem nostiprinājumiem saņemšanu par personai interesējošiem nekustamiem īpašumiem.