Šodien, 28.septembrī, Ministru kabinets pieņēma Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību. To izstrādājusi Tieslietu ministrijas izveidota darba grupa, kurā piedalījās pārstāvji arī no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Kultūras ministrijas, kā arī dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jautājumu eksperts, praktizējošais jurists V. Šadinovs. Noteikumi regulēs prasības dokumenta oriģināla, tā atvasinājuma un dublikāta izstrādāšanai un noformēšanai, kā arī pārvaldes dokumentu sistēmā ietilpstošos dokumentus, šo sistēmu veidojošo dokumentu grupas un prasības, kas ievērojamas, izstrādājot un noformējot pārvaldes dokumentu sistēmā ietilpstošos dokumentus. Gadījumā, ja elektroniskajiem dokumentiem kādas šajos noteikumos paredzētās prasības tehniski nav iespējams piemērot, tās elektroniskajiem dokumentiem nepiemēro. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv