Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus Civillikumā, ar kuriem plāno pilnveidot brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu  ministrijas speciālisti. Kā teikts likumprojekta anotācijā, Eiropas Parlaments 2008.gada 22.aprīlī pieņēma rezolūciju par brīvprātīgā darba nozīmi, ar kuru noteica, ka brīvprātīgo kustībai un brīvprātīgo darbam nav jāaizstāj algotais darbs. Turklāt 2011. gads pasludināts par Eiropas brīvprātīgo kustības gadu. Līdz ar to šobrīd ir aktualizējusies nepieciešamība pilnveidot brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu Latvijā. Pašlaik Latvijā brīvprātīgā darba tiesiskais regulējums nav pietiekams, jo, pirmkārt, nav noteikti skaidri principi, pēc kuriem vadīties, slēdzot līgumu par brīvprātīgā darbu, otrkārt, likumos nav precizētas abu pušu tiesības, pienākumi un atbildība. Turklāt nepieciešams definēt plašāku tiesību subjektu loku, kuri var nodarbināt brīvprātīgos, jo pašreizējie normatīvie akti vispārīgi regulē tikai jauniešu brīvprātīgo darbu un brīvprātīgo darbu biedrībās un nodibinājumos, kā arī nav noteikts brīvprātīgo darba izmantošanas tiesiskais pamats. Pēc grozījumu stāšanās spēkā Civillikumā tiks iekļauta jauna apakšnodaļa „Līgums par brīvprātīgā darbu”, ietverot tajā vispārīgus nosacījumus, kas attiektos uz visiem brīvprātīgā darba organizētājiem un brīvprātīgajiem neatkarīgi no viņu juridiskā statusa. Ar likumprojektu tiks pilnībā atrisinātas minētās nepilnības brīvprātīgā darba tiesiskajā regulējumā. Likumprojekts nodots saskaņošanai Finanšu, Izglītības un zinātnes un Labklājības ministrijām, kā arī Latvijas Pašvaldību savienībai un Valsts kancelejai. Likuma grozījumi vēl jāakceptē valdībā un jāpieņem Saeimā. Ar pilnu likumprojekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv