Šodien, 28.oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus noteikumos par Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, kas paredz  ieviest vairākus jaunus pakalpojumus un uzlabot pieejamību jau esošajiem. Ar grozījumiem plāno manīt koeficientu sistēmu pakalpojumiem, kurus izpilda paātrinātā kārtībā. Turpmāk pakalpojumus varēs saņemt tikai divas un piecas reizes īsākā termiņā. Tādējādi pakalpojumu saņemšana paātrinātā kārtībā tiks padarīta klientiem pieejamāka. Plāno ieviest arī jaunu pakalpojumu  – „telpu grupas plāna elektroniska sagatavošana pēc arhīva materiāliem”, piedāvājot klientiem plašāku pakalpojumu klāstu. Kā teikts anotācijā, tiks precizēti vairāki pakalpojumi, piemēram, pakalpojumu „būves fiziskā stāvokļa datu atkārtota noteikšana“ klientiem par mazām ēkām būs iespējams saņemt lētāk nekā līdz šim.  Savukārt pakalpojumam „inženierbūves fiziskā stāvokļa datu noteikšana” samazināta cena. Tiks ieviests jauns pakalpojums, kas ērtākā un ātrākā veidā ļaus zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējiem saņemt nepieciešamos kadastra teksta un telpiskos datus zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanai VZD datu izplatīšanas portālā. Šī pakalpojuma cenas paredzētas zemākas par līdz šim, tādējādi šī pakalpojuma izmantošana klientiem ļaus ietaupīt laiku un izmaksas. Lai veicinātu lielāku pieprasījumu pēc VZD datu izplatīšanas portālā saņemamiem kadastra teksta un telpiskiem datiem zemes kadastrālajai uzmērīšanai, zemes topogrāfiskajai uzmērīšanai vai zemes ierīcības projekta izstrādei, kā arī sakarā ar izmaiņām procedūrās, lai minēto informāciju izsniegtu papīra formā, paredzēts palielināt maksu par standartizēta veida kadastra datu sagatavošanu un izsniegšanu, ja pakalpojums tiek pieprasīts un saņemts VZD birojā papīra formā. Ar grozījumiem plānots samazināt ar citu VZD sniegto pakalpojumu cenas un novērst citas neskaidrības pakalpojumu jēdzienu izpratnē, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un klientu servisu. Šodien izsludināja arī grozījumus VZD sniegto maksas pakalpojumu samaksas kārtībā, lai novērstu vairākas praksē konstatētas problēmas. Projekti nodoti saskaņošanai Finanšu, Ekonomikas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijām, Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomei, Latvijas Pašvaldību savienībai un Valsts kancelejai. Ar grozījumiem noteikumos iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā   Natālija Sivko TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036739 e-pasts: Natalija.Sivko@tm.gov.lv