Preses konferencē atvērs jaunos tiesu nolēmumu pieejamības risinājumus vietnē Likumi.lv
Lai iepazīstinātu ar nozīmīgu jaunievedumu vietnē Likumi.lv un tā pienesumu tiesību pieejamībai, aicinām mediju pārstāvjus uz preses konferenci 13. martā pulksten 13 Augstākās tiesas telpās (Brīvības bulvārī 36, Rīgā). Tiesību aktu un spriedumu sasaistes nodrošināšana ir bijusi vietnes likumi.lv lietotāju vajadzību saraksta augšgalā. Jaunās iespējas darbam ar tiesību aktu piedāvā oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” sadarbībā ar Satversmes tiesu un Augstāko tiesu, pateicoties to atbalstam un iesaistei. Abi risinājumi veicinās vienotu tiesību izpratni un piemērošanu. Preses konferences dalībnieki:
  • Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētāja;
  • Ivars Bičkovičs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs;
  • Raivis Kronbergs, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs;
  • Daina Ābele, VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja.
Vietnē Likumi.lv tiesību akti ir papildināti ar atsaucēm uz Augstākās tiesas jeb Senāta nolēmumiem, kuros tiesas paustās atziņas var būt noderīgas citu lietu izlemšanā un tiesību normu interpretācijā. Ikvienam tiesību aktu lietotājam kļūst ērtāk pieejama informācija par tiesību normu piemērošanas praktiskajiem aspektiem. Pie tiesību aktu pantiem atspoguļota arī informācija par Satversmes tiesas nolēmumiem. Piemēram, par 90. pantu “Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” ir četri Satversmes tiesas spriedumi. Ir iespēja arī saraksta veidā pārskatīt visus publicētos nolēmumus pie attiecīgā tiesību akta, izmantojot saistīto dokumentu sadaļu. “Sabiedrība no valsts pārvaldes sagaida efektīvu un lietderīgu publisko resursu izlietojumu, kvalitatīvus un pieejamus publiskos pakalpojumus. Vislielākais gandarījums ir tieši par to, ka šis projekts ir rezultatīvs starpinstitucionālās sadarbības piemērs. Paldies mūsu sadarbības partneriem – Satversmes tiesai un Augstākajai tiesai, kas atsaucās idejai un iesaistījās tās īstenošanā. Esmu pārliecināta, ka arī turpmākā sadarbība šī projekta ietvaros kalpos kopējam sabiedriskajam labumam,” tā VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele. Mediju pārstāvjiem! Lūgums caurlaides pieteikt Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons: 67020396, e-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv. Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti. Par Likumi.lv Latvijas Republikas tiesību aktu vietne Likumi.lv ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas. “Latvijas Vēstnesis” nodrošina oficiālo publikāciju (vestnesis.lv), tiesību aktu pieejamību (likumi.lv), to skaidrošanu (lvportals.lv) un diskusiju tiesiskai domai un praksei (žurnāls “Jurista Vārds”, juristavards.lv).     Papildinformācijai:   Santa Sāmīte Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” Komunikācijas speciāliste T.: +371 67310675 Mob.: +371 29672420 santa.samite@lv.lv www.lv.lv