Rīt, 24.septembrī, Latvijas Republikas Prokuratūras izveidošanas 20.gadadienai veltītajā pasākumā tiks pasniegtas arī Tieslietu sistēmas Goda zīmes. Tās tiks pasniegtas arī četriem bijušajiem un esošajiem prokuratūras darbiniekiem. Uzskatot, ka tieslietu sistēmas lielākā bagātība ir tās kvalificētie speciālisti, eksperti un darbinieki ar plašu nākotnes redzējumu, Tieslietu ministrija, Ģenerālprokuratūra un Augstākā tiesa 2008. gadā, sagaidot Latvijas Republikas Tieslietu sistēmas 90 gadu jubileju, izveidoja īpašu tieslietu sistēmas apbalvojumu. Šā gada 7.septembrī Tieslietu sistēmas apbalvošanas padomes sēdē tika lemts par Goda zīmju piešķiršanu. Padomes priekšsēdētājs tieslietu ministra p.i. Imants Lieģis uzsver, ka ir gandarīts par Goda zīmju piešķiršanu laikā, kad ļoti īpaši nepieciešams prokuroru godprātīgā darba novērtējums. „Pateicos Jums par godprātīgi veikto darbu, kā arī aicinu Jūs turpināt tieslietu sistēmas reputācijas un sabiedrības uzticības celšanu,” saka I.Lieģis Saskaņā ar Apbalvojuma dibināšanas nolikumu, ar Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi apbalvo par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē. Ar I pakāpes Goda zīmi rīt tiks apbalvots bijušais ģenerālprokurors Jānis Maizītis. Ar II pakāpes Goda zīmi rīt tiks apbalvots Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokurora vietnieks Aivars Zgirskis un Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurors Juris Pēda. Par priekšzīmīgu un godprātīgu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā ar III pakāpes Goda zīmi tiks apbalvota  Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore Ieva Eglīte. Tieslietu sistēmas Goda zīmes pasniegs Apbalvošanas padomes loceklis Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Rīt tiks pasniegti arī Tieslietu ministrijas Goda diplomi. Tos saņems Ģenerālprokuratūras Darba analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurore Dagmāra Fokina, minētā departamenta Metodikas nodaļas prokurore Elita Jurkjāne un Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors Aleksandrs Voino. Svinīgais sarīkojums, kas veltīts Latvijas Republikas Prokuratūras izveidošanas 20.gadadienai notiks 24.septembrī plkst.10:00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā (Raiņa bulvārī 19, Rīgā). Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv