Publicēts Eirojusta pārskats par 2013.gadu
Publicēts pārskats par Eirojusta darbību 2013.gadā, kas liecina, ka salīdzinājumā ar 2012.gadu ir pieaudzis lietu skaits par 2.8% (no 1533 lietām līdz 1576 lietām), kā arī pārskatā pieejama cita informācija un statistika par noziegumu veidiem. Ziņojumā publicēts, ka Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde (turpmāk – ONAP), Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpolicijas pārvalde regulāri izmanto Eurojusta piedāvātās iespējas – dalību apvienoto izmeklēšanas grupu darbā, tiesiskās palīdzības lūgumu koordinēšanu u.c. jautājumos. Kā uzsver ONAP, tad 2013.gadā tika pabeigta izmeklēšana apvienotajā izmeklēšanas grupā, kas tika veikta kopā ar Igaunijas kolēģiem, saņemot Eurojusta finansējumu. Tāpat ONAP bieži tiek izmantota Latvijas pārstāvja Eirojustā palīdzība, lai paātrinātu tiesiskās palīdzības lūgumu izpildi vai noorganizētu koordinācijas sanāksmi. Jānorāda, ka, izmeklējot noziegumus par nelikumīgi iegūtas naudas līdzekļu legalizēšanu, Latvija, tāpat kā tādas valstis kā Apvienotā Karaliste, Vācija, Spānija un Čehija, organizēja visvairāk koordinācijas sanāksmju, kā arī reģistrēja jaunas lietas (kopumā 2013.gadā reģistrētas 52 lietas, organizētas 16 koordinācijas sanāksmes un trīs apvienotās izmeklēšanas grupas). Tā, Latvijas eksperti kopā ar Lietuvas un Igaunijas ekspertiem apvienotā izmeklēšanas grupā no 2009.gada aprīļa līdz 2012.gada aprīlim organizēja izmeklēšanu par 99 luksusa klases automašīnu zādzību organizētā grupā. Kā liecina pārskata informācija, Latvijā tika nozagtas 43 luksusa klases automašīnas, Igaunijā – 56 automašīnas. 2013.gada oktobrī notika koordinācijas sanāksme par šīs grupas darbu un secināts, ka tiesa pieņēma 11 nolēmumus un 25 personas tika sauktas pie kriminālatbildības, cietušie kompensācijās saņēma aptuveni EUR 550 000. Vienlaikus, Baltijas valstu policistu ciešās sadarbības rezultātā, tika atklātas vēl četras Lietuvā izveidotas organizētas grupas, kuras veica zādzības Igaunijā un Latvijā. Salīdzinājumā pa smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, visvairāk jaunas lietas Eirojustā reģistrētas par krāpšanu, narkotiku tirdzniecību, organizēto noziedzību un nelegālo imigrāciju. Statistika pa noziegumu veidiem: Krāpšana 2012.gads 2013.gads Eirojustā reģistrēto lietu skaits 382 449 Koordinācijas sanāksmju skaits 33 60 Apvienoto izmeklēšanas grupu skaits 11 21   Narkotiku tirdzniecība 2012.gads 2013.gads Eirojustā reģistrēto lietu skaits 263 239 Koordinācijas sanāksmju skaits 59 56 Apvienoto izmeklēšanas grupu skaits 13 26   Cilvēku tirdzniecība 2012.gads 2013.gads Eirojustā reģistrēto lietu skaits 60 84 Koordinācijas sanāksmju skaits 20 24 Apvienoto izmeklēšanas grupu skaits 6 15   Jānorāda, ka lielākā daļa no noziedzīgajiem nodarījumiem, kas ir Eirojusta kompetencē, skar arī organizēto noziedzību. Organizētā noziedzība 2012.gads 2013.gads Eirojustā reģistrēto lietu skaits 231 257 Koordinācijas sanāksmju skaits 43 66 Apvienoto izmeklēšanas grupu skaits 5 8   Savukārt to, ka Latvija ir būtisks partneris Eirojustā, 2014.gada 17.jūlijā, pēc tā laika tieslietu ministres Baibas Brokas uzaicinājuma, Latvijā ieradās Eurojusta priekšsēdētāja Mišela Koninksa (Michele Coninsx).   Papildu informācija:   Eirojusts ir Eiropas Savienības tiesiskās sadarbības vienība, kuras mērķis ir sekmēt un uzlabot izmeklēšanas un kriminālvajāšanas koordināciju starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm: policiju un prokuratūru. Eirojusta Gada pārskats 2013 (angļu valodā) pieejams: http://www.eurojust.europa.eu/press/News/News/Pages/2014-04-04_Eurojust-AR2013.aspx#.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv