Informācija presei
Šodien, 25.oktobrī, tiks publicēts Eiropas Tiesu sistēmas efektivitātes komitejas (turpmāk - CEPEJ) sagatavots ziņojums „Eiropas tiesu sistēmas efektivitāte un kvalitāte” (2010.gada izdevums). CEPEJ regulāri apkopo informāciju, lai novērtētu tiesu sistēmu Eiropas Padomes dalībvalstīs, tāpēc izstrādāts minētais ziņojums.  Galvenais mērķis šādas informācijas apkopojumam ir atspoguļot esošo Eiropas Padomes dalībvalstu tiesu sistēmu un tās attīstības tendences. Ziņojumā ir iekļauta informācija un atbildes uz pašu dalībvalstu uzdotajiem jautājumiem, piemēram, par tiesu sistēmas finansēšanu, tiesu pieejamību, par tiesnešiem un to izaugsmes iespējām, un daudz citi skaidrojumi. Ziņojums publicēts 25.oktobrī, ko atzīmē kā Eiropas Tiesu sistēmas dienu. Ar ziņojumu iespējams iepazīties mājas lapā http://www.coe.int/cepej  Natālija Sivko TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036739 e-pasts: Natalija.Sivko@tm.gov.lv