Informācija presei
Rīt notiks Garīgo lietu padomes sēde
Rīt, 8.janvārī, notiks Garīgo lietu padomes sēde. Sēdē paredzēts izskatīt divus jautājumus: reliģisko savienību (baznīcu) dibināto skolu finansējums un valsts atbalsts kultūras pieminekļu uzturēšanai un restaurācijai. Garīgo lietu padome ir pastāvīga konsultatīva valsts un reliģisko organizāciju sadarbību koordinējoša institūcija, kuras kompetencē ir koordinēt valsts un reliģisko organizāciju sadarbības projektu izstrādi un īstenošanu, kā arī izteikt viedokli Latvijas valsts institūcijām par jautājumiem, kas saistīti ar reliģisko organizāciju darbību. Sēdi vadīs Garīgo lietu padomes priekšsēdētājs ministru prezidents Valdis Dombrovskis, tajā piedalīsies tieslietu ministrs Jānis Bordāns un tradicionālo reliģisko organizāciju vadītāji. Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv