Informācija presei
Tieslietu ministrija turpina skaidrot piespiedu dalītā īpašuma problemātiku Saeimā
Trešdien, 28.oktobrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Tieslietu ministrijas eksperti tikās ar Zaļo un zemnieku savienības un No sirds Latvijai Saeimas frakcijām, lai iepazīstinātu deputātus ar piespiedu dalītā īpašuma attiecību problemātiku un skaidrotu ministrijas piedāvāto risinājumu, ko tuvākajā laikā vērtēs Saeima. Jau iepriekš ziņots, ka, ņemot vērā publiskajā telpā izskanējušos pretrunīgos viedokļus, Tieslietu ministrija ir uzsākusi diskusijas ar Saeimā pārstāvētajām partijām saistībā ar iesniegtajiem likumprojektiem piespiedu dalītā īpašuma jautājuma atrisināšanai. Likumprojekti, kas saistīti ar piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu daudzdzīvokļu mājās, nosaka kārtību, kādā atsevišķo zemes un ēkās esošo dzīvokļu īpašumu vietā varētu izveidot vienotu īpašumu, proti, dzīvokļu īpašniekiem paredzēta iespēja par taisnīgu samaksu no zemes īpašniekiem izpirkt zemi, ņemot vērā to, ka privāttiesiskā ceļā izbeigt piespiedu dalītā īpašuma attiecības tieši daudzdzīvokļu ēku gadījumos ir apgrūtināti vai pat neiespējami. Tieslietu ministrijas piedāvātais risinājums paredz, ka:
  • vietējā pašvaldība pēc dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas nodrošina dzīvojamajai ēkai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu noteikšanu vai pārskatīšanu pēc kvartālu principa aptuveni trīs gadu laikā, un uz šo datu pamata Valsts zemes dienests izveido izpērkamo zemi, aprēķina izpērkamās zemes cenu un nosūta paziņojumus dzīvojamo ēku un zemes īpašniekiem;
  • dzīvokļu īpašnieku kopībai viena gada laikā no minētā paziņojuma saņemšanas jāpieņem lēmums par zemes izpirkšanu. Lai  izpirkuma tiesības būtu izmantotas, “par” jānobalso dzīvokļu īpašniekiem, kam pieder vairāk nekā puse no visiem dzīvokļu īpašumiem un zemes izpirkšanai nav nepieciešama tās īpašnieka piekrišana;
  • līdzekļi izpirkuma cenas samaksai dzīvokļu īpašniekiem jānodrošina pašiem. Tomēr likumprojektā paredzēts, ka valsts sedz visas administratīvās izmaksas, kas saistītas ar piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu, tajā skaitā zvērinātu tiesu izpildītāju atbalstu kopsapulces lēmuma pieņemšanā, zemes kadastrālo uzmērīšanu, īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;
  • ja dzīvokļu īpašnieku kopība nepieņem lēmumu par izpirkuma tiesību izmantošanu, turpmākās dzīvokļu īpašnieku un zemes īpašnieka attiecības regulē šobrīd spēkā esošais tiesiskais regulējumam par zemes piespiedu nomu.
Tieslietu ministrijas risinājuma īstenošanu dalītā īpašuma attiecību izbeigšanai plānots uzsākt 2020.gada sākumā. Paredzēts, ka risinājuma realizēšanai nepieciešamās administratīvās izmaksas no valsts puses tiks segtas no valsts budžeta un sešu gadu laikā tās būs aptuveni 14 miljoni euro. Likumprojekti saistībā ar dalītā īpašuma attiecību izbeigšanu daudzdzīvokļu mājās 2015.gada 29.septembrī tika pieņemti Ministru kabineta sēdē un ir iesniegti Saeimā. Saeimā atbildīgā komisija šo likumprojektu virzībā ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.