Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs ar Gruzijas tieslietu sistēmas pārstāvjiem dalās pieredzē par datu aizsardzību
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs 22. februārī kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem piedalījās datu drošības un Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regula) forumā Tbilisi, Gruzijā, daloties pieredzē par datu aizsardzību un Regulas prasībām. Vizītes ietvaros R. Kronbergs viesojās Latvijas vēstniecībā Gruzijā, kur Gruzijas tieslietu sistēmas pārstāvji atzinīgi novērtēja Latvijas Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas ekspertu darbu projektā “Tiesās nodarbināto apmācības Twinning ietvaros”. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs R. Kronbergs uzsver: “Jaunā regula skar ne tikai Eiropas Savienības (ES) pilsoņus, bet arī visus iedzīvotājus, kuri ceļo un kuru bizness tiek attīstīts ārpus ES robežām. Fizisko personu datu aizsardzībai jābūt rūpīgi pārdomātai, ievērojot līdz šim personas datu aizsardzības jomā ievērotos pamattiesības un pamatbrīvības principus.” Konferences laikā Gruzijas Datu aizsardzības inspekcijas centra pārstāvji dalījās pieredzē par datu aizsardzības jautājumiem un Regulas piemērošanu. R. Kronbergs atzinīgi novērtēja arī VARAM sadarbību ar atbildīgajām institūcijām datu aizsardzības jomā. Forumu organizēja biedrība “Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris”, lai stiprinātu divpusējās attiecības ar Gruzijas informācjias tehnoloģiju nozares pārstāvjiem, sniedzot iespēju dalīties pieredzē Latvijas organizācijām un uzņēmējiem Gruzijā.   Papildu informācija: 2016. gada 27. aprīlī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Regulas piemērošana tiek uzsākta 2018. gada 25. maijā un piemērojama visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ietvaros Latvijas Tiesu administrācija īsteno mērķsadarbības (Twinning) projektu “Tiesās nodarbināto apmācības Twinning ietvaros” Gruzijā sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru, kā arī Francijas Nacionālo Tiesnešu skolu un Horvātijas Tiesnešu akadēmiju, kas paredz atbalstīt tiesiskuma un tiesu neatkarību Gruzijā. Projekta ietvaros Latvijas, Francijas un Horvātijas eksperti dalās pieredzē ar Gruzijas kolēģiem par tiesnešu, tiesnešu amata kandidātu un tiesu darbinieku mācību programmu modernizāciju. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2019. gada martam.     Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv