Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs Tallinā piedalās ES Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē
Piektdien, 7.jūlijā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs Tallinā piedalīsies neformālajā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē, kurā Igaunijas prezidentūra aicina tieslietu ministrus diskutēt par efektīvāku sadarbību attiecībā uz aktīvu iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpējo atzīšanu krimināllietās, kā arī jauniem digitāliem risinājumiem Eiropas tiesiskuma telpas attīstībā. Savlaicīga noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija ir būtisks faktors, lai varētu veiksmīgāk sadarboties pārrobežu gadījumos. Īpaši liela nozīme tam ir arī cīņā pret terorisma finansēšanu un citiem smagiem noziegumiem. Sanāksmē apspriedīs arī paveikto saistībā ar Eiropas e-tiesiskuma rīcības plānu 2014.-2018.gadam, kā arī uzdevumus un prioritātes turpmākajiem pieciem gadiem. Latvija atbalsta e-risinājumus tajās jomās, kur digitālo tehnoloģiju izmantošana pilsoņiem un uzņēmumiem ir nepieciešama visvairāk un kur tā sniedz vislielāko labumu sabiedrībai tieslietu jomā. ES ministru dienas kārtībā būs arī datu saglabāšanas jautājums un iespējamie risinājumi ES līmenī. Vienotai pieejai ES līmenī ir svarīga nozīme, lai efektīvi novērstu smagus noziegumus, tostarp terorismu, ka arī tos atklātu, izmeklētu un celtu apsūdzības.       Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.