Tieslietu ministrs par savām prioritātēm informē ASV vēstnieci
Ceturtdien, 21.februārī, iepazīšanās vizītē pie tieslietu ministra Jāņa Bordāna ieradās ASV vēstniece Latvijā Nensija Petita. Runājot par savām prioritātēm tieslietu nozarē, J.Bordāns atzina, ka, novērtējot Starptautiskajā pretkorupcijas dienā vēstnieces pausto viedokli par tiesiskumu, reformu programma tieslietu jomā būtu atbilde vēstnieces izteiktajām bažām par tiesiskuma stiprināšanu Latvijā. J.Bordāns uzsvēra, ka tieslietu sistēmā jau ir veikti dažādu starptautisko organizāciju un ekspertu novērtējumi un Latvijai ir izteikti priekšlikumi un rekomendācijas. Šobrīd ir nepieciešams visaptverošs tiesvedības procesu novērtējums un gala secinājumi par turpmāk īstenojamajām reformām. Tām jābūt ar konkrētiem un izmērāmiem rezultātiem. Tāpat arī ir nepieciešams stiprināt savstarpējo uzticēšanos starp izmeklēšanas, prokuratūras un tiesu iestādēm, lai būtu iespējams īstenot ātru un efektīvu lietu izskatīšanas procesu. Ministra dienas kārtībā ir arī specializētās tiesas. Vienlaikus jānodrošina tiesu sistēmas caurspīdīgums un jāpilnveido tiesu nolēmumu pieejamība.   Tieslietu ministrs atzina: “Tieslietu sistēmā par prioritāti jānosaka lielās, būtiskās un nozīmīgās lietas, lai stingrāk apkarotu koruptīvās un naudas atmazgāšanas shēmas, kur parādās noziedzīgi iegūti finanšu līdzekļi. Šobrīd nepieciešams situācijas novērtējums un resursu apzināšana, veicot nepieciešamos priekšdarbus, lai gada laikā būtu redzami pirmie rezultāti.” ASV vēstniecei ministrs uzsvēra, ka Tieslietu ministrijas īstenoto pasākumu rezultātā ir notikušas pozitīvas izmaiņas tiesu darba modernizācijā un tehniskajā nodrošinājumā, īpaši informācijas tehnoloģiju ieviešanā. Šobrīd nepieciešams stiprināt Ģenerālprokuratūras vadošo lomu pirmstiesas procesu organizēšanā – policijas un prokuratūras iestādēs. Abas puses bija vienisprātis, ka viens no tautsaimniecības izaugsmes priekšnoteikumiem Latvijā ir sakārtota, caurspīdīga un efektīva tiesu vara. Sarunas laikā tika apspriesti arī citi nozīmīgi jautājumi, tostarp, bijušo ieslodzīto resocializācijas jautājumi, īpašumu restitūcijas problemātika un kvalificētu tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku sagatavošana augstākajā mācību iestādē.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.