Informācija presei
Tieslietu ministrs paraksta EP Konvenciju par cīņu pret kultūras vērtību nelikumīgu tirdzniecību un iznīcināšanu
Ceturtdien, 22.februārī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs Strasbūrā tikās ar Eiropas Padomes (EP) ģenerālsekretāru Turbjērnu Jaglannu (Thorbjørn Jagland), lai apspriestu līdzšinējo sadarbību ar Eiropas Padomi un Latvijas vārdā parakstītu EP Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām. Parakstot Konvenciju, tieslietu ministrs uzsvēra, ka Latvija kopā ar citām valstīm starptautiskā līmenī varēs efektīvāk novērst un apkarot noziedzīgos nodarījumus, kas iznīcina pasaules kultūras mantojumu. “Pievienošanās Konvencijai veicinās cīņu pret organizēto noziedzību un terorismu, jo daudzās teritorijās notiek kultūras vērtību masveida izzagšana un to nelikumīga tirdzniecība. Teroristu grupas izmanto to kā finansējuma avotu, kas jānovērš”, Konvencijas nozīmi uzsver Dz.Rasnačs. Tikšanās laikā Dz.Rasnačs informēja par Tieslietu ministrijas īstenotajām reformām tiesu sistēmā un atzinīgi novērtēja EP Komisijas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) iesaistīšanos Latvijas tiesu sistēmas novērtējuma sagatavošanā. Šogad aprīlī CEPEJ eksperti plāno iesniegt savu novērtējumu un rekomendācijas. “Tās palīdzēs novērtēt šobrīd īstenoto tiesu sistēmas reformu sasniegtos rezultātus un tiks izmantotas turpmākās politikas izstrādei”, atzina tieslietu ministrs. Abas puses pārrunāja arī situāciju Latvijas ieslodzījuma vietās, kā arī veiktās reformas kriminālsodu politikā un korekcijas dienestu sistēmā.   PAPILDU INFORMĀCIJA: Konvencija ir viens no Eiropas Padomes jaunākajiem krimināltiesību instrumentiem – tā paredz novērst un apkarot ar kultūras vērtību iznīcināšanu saistītus noziedzīgus nodarījumus un terorisma finansēšanu. Nelikumīga kultūras vērtību tirdzniecība ir viena no izplatītākajām organizētās noziedzības formām un veidiem, kādā tiek finansēts terorisms. Konvencija uzlabos starptautisko sadarbību cīņā pret kultūras vērtību iznīcināšanu, tā paredz ieviest arī vienotus nosacījumus attiecībā uz izmeklēšanu, kriminālvajašanas uzsākšanu un personu saukšanu pie atbildības. Konvencija paredz kriminalizēt tādus noziedzīgus nodarījumus kā kultūras vērtību zādzība, to nelikumīga izrakšana un pārvietošana, nelikumīga ievešana un izvešana, iegādāšanās, ievietošana tirdzniecībā, dokumentu viltošana attiecībā uz kultūras vērtībām, kā arī kultūras vērtību iznīcināšana un bojāšana. Tieslietu ministrija ir piedalījusies Konvencijas izstrādē un veikusi arī nacionālo tiesību normu sākotnējo izvērtējumu. 2017.gada 31.oktobrī Ministru kabinets atbalstīja Latvijas pievienošanos Konvencijai un pilnvaroja tieslietu ministru to parakstīt. Ar Informatīvo ziņojumu iespējams iepazīties ŠEIT! Plašāka informācija Eiropas Padomes mājaslapā. Eiropas Padomes Konvencija (latviešu valodā). Līdz šim Konvenciju ir parakstījušas deviņas valstis, no tām viena arī ratificējusi. Konvencija stāsies spēkā, kad to būs ratificējušas vismaz piecas valstis, tostarp vismaz trīs EP dalībvalstis.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.