Tieslietu ministrs pateicas Latvijas notāriem
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzinīgi novērtē zvērinātu notāru sniegtās juridiskās konsultācijas Latvijas iedzīvotājiem – šogad rīkotajās Notāru dienās bez maksas tās saņēma vairāk nekā 2000 iedzīvotāju. Tieslietu ministrs atzīst, ka zvērināti notāri ir augstas profesionālas kvalifikācijas speciālisti civiltiesību jomā. Turklāt šis amats prasa īpašu atbildību un precizitāti. Zvērinātam notāram savā amatā ir svarīgi būt gan augsti kvalificētam speciālistam, gan arī labam psihologam, jo saskarsmē veidojas savstarpējā uzticēšanās, uzsver Dz.Rasnačs. Notāri savā ikdienas darbā īsteno to, kas noteikts Latvijas Republikas Satversmes 90. pantā – ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Veicot savus uzdevumus, notāri arvien vairāk informē savus klientus par riskiem, kas var rasties gadījumā, ja civiltiesiskā darījumā iesaistās personas ar negoprātīgiem nodomiem. Ministrs norāda uz notāru ieguldījumu, kā arī Latvijas notariāta attīstību un modernizāciju. Izsakot pateicību notāriem un viņu palīgiem par ieguldīto darbu jau trīspadsmito reizi rīkotajās Notāru dienās, ministrs uzsver, ka tiešai saskarsmei starp notāru un viņa klientiem bija, ir un būs svarīga nozīme. Šogad organizētajās Notāru dienās īpaša uzmanība tika veltīta jautājumiem par krāpniecību. Starp populārākajām konsultācijās pārrunāto tēmu grupām ierindojās – mantošanas tiesības un jautājumi par nekustamā īpašuma iegādi, pārdošanu, dāvināšanu un ieķīlāšanu. Nemainīgi aktuāli ir jautājumi par agrāk izsniegtiem galvojumiem, īpašuma dalīšanu, kā arī īres darījumiem u.c. Šogad Notāru dienas norisinājās trīspadsmito gadu pēc kārtas. Konsultācijas sniegtas vairāk nekā 2000 iedzīvotājiem 106 notāru birojos 30 Latvijas pilsētās. 114 konsultācijas tika nodrošinātas ar lietojumprogrammas Skype starpniecību. Vislielākā iedzīvotāju atsaucība bija vērojama Rēzeknē, Jelgavā, Daugavpilī, Ventspilī, Tukumā, Ogrē un Liepājā.       Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv