Tieslietu ministrs tiekas ar Japānas vēstnieku
Ceturtdien, 28. februārī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns iepazīšanās vizītē tikās ar Japānas vēstnieku Jasuhiro Kavaguči (Yasuhiro Kawaguchi). Sarunas laikā tieslietu ministrs atzinīgi novērtēja Japānas atbalstu Latvijai iestāšanās procesā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) un sadarbību starptautisko organizāciju ietvaros. Abas puses pārrunāja valdības prioritātes, īpaši tieslietu jomā. Augsta līmeņa prioritāte ir Rīcības plānam Moneyval izteikto rekomendāciju izpildes nodrošināšanai. Tieslietu ministrs atzina, ka tikpat svarīgs uzdevums kā tiesiskā regulējuma pilnveidošana ir arī uzraudzības un kontrolējošo institūciju efektivitātes paaugstināšana – to spējas atklāt un izmeklēt koruptīvas un naudas atmazgāšanas shēmas. Abas puses bija vienisprātis, cik svarīgi ir stiprināt uzraudzības iestādes, to vadību, pilnveidot darbinieku zināšanas un kompetenci, to darbā ieviest modernās tehnoloģijas. J.Bordāns īpaši uzsvēra, ka tiesiskuma nodrošināšana ir priekšnoteikums drošai uzņēmējdarbības videi un tautsaimniecības izaugsmei. Kopumā tas veido pamatu tautas labklājībai. Vēstnieks atzinīgi novērtēja Trauksmes celšanas likuma pieņemšanu Latvijā. Šobrīd trauksmes cēlēju tiesiskā aizsardzība ir aktuāls jautājums arī Eiropas Savienības līmenī. Latvijā likums stāsies spēkā un tā piemērošana tiks uzsākta jau 1. maijā.