Tieslietu ministrs un KNAB vadītājs apspriež turpmāko sadarbību pretkorupcijas politikas īstenošanā
Ceturtdien, 29.jūnijā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar jauniecelto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku Jēkabu Straumi, lai apspriestu nepieciešamos pasākumus saistībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas (Pretkukuļošanas darba grupa) izteiktajām rekomendācijām. Abas puses bija vienisprātis, ka ļoti nozīmīga būs jaunā KNAB vadītāja dalība OECD Pretkukuļošanas darba grupas sēdē šā gada oktobrī, kad tiks vērtēts Latvijas paveiktais rekomendāciju izpildē, lai valstiskā līmenī apliecinātu gan Latvijas paveikto kukuļošanas apkarošanā, gan Latvijas apņemšanos turpināt iesākto cīņā pret korupciju. Sarunas laikā abas puses atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību, lai ieviestu OECD Pretkukuļošanas darba grupas izteiktās rekomendācijas un Latviju uzņemtu OECD. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsvēra: “Latvija ir uzlabojusi tiesisko regulējumu kukuļošanas apkarošanas jomā, un uzņemšana šajā organizācijā apliecina Latvijas atbilstību attīstīto valstu standartiem. Šobrīd ir svarīgi praksē apliecināt Latvijas gatavību piemērot tiesiskos instrumentus un efektīvi cīnīties pret korupciju, tostarp pārrobežu kukuļošanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.” Savukārt KNAB priekšnieks Jēkabs Straume uzsvēra, ka viena no viņa darbības prioritātēm ir izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana un KNAB kā specializētas pretkorupcijas iestādes reputācijas atjaunošana. Sarunas laikā tieslietu ministrs un KNAB priekšnieks vienojās stiprināt sadarbību preventīvu pasākumu īstenošanā, lai identificētu un mazinātu interešu konflikta un korupcijas riskus tieslietu sistēmas amatpersonu darbībā.   Papildu informācija: Tieslietu ministrija ir atbildīgā institūcija par Latvijas interešu pārstāvēšanu OECD Pretkukuļošanas darba grupā. Šajā jomā Latvijas izvērtējums tiek dalīts divos posmos – 1.fāzē (likumdošana) un 2.fāzē (ieviešana). Latvijas 1.fāzes novērtējuma ziņojums tika apstiprināts 2014.gada 6.jūnijā un 2.fāzes novērtējuma ziņojums – 2015.gada 14.oktobrī. Savukārt 2017.gada oktobrī Latvijai ir jāsniedz ziņojums par visu izteikto rekomendāciju izpildi.