Informācija presei
Tieslietu ministrijas darbā aizvien vairāk nākas saskarties ar gadījumiem, kad jāsazinās ar ārvalstu sociālajiem un tiesībsargājošajiem dienestiem jautājumos, kas skar mūsu pilsoņu tiesiskās attiecības ārzemēs. Diemžēl jāatzīst, ka daudzus no mūsu pilsoņiem piemeklē līdzīga rakstura problēmas: dažādas sociāla rakstura grūtības, bērnu tiesību jautājumi, kas rodas gan izjūkot ģimenēm, gan bērniem dzimstot ārpuslaulību attiecībās un vecākiem nepietiekami rūpējoties par saviem bērniem, nepietiekamas valodas zināšanas, grūtības integrēties sabiedrībā, darba un finansiālas grūtības, visbeidzot - tiesiskās izpratnes trūkums, kas nereti noved pie nopietnām nepatikšanām. Ņemot vērā, ka ievērojama daļa no Latvijas izceļojušo pilsoņu ir apmetušies uz dzīvi Lielbritānijā, Tieslietu ministrs Jānis Bordāns vērsās pie Latvijas Ārkārtējā un Pilnvarotā vēstnieka Lielbritānijā Eduarda Stiprā, uzsverot vēstniecības nozīmīgo lomu pilsoņu tiesiskās aizsardzības nodrošināšanas jomā. Bordāns un Stiprais vienojās par ministrijas un vēstniecības sadarbības stiprināšanu. Lai mērķtiecīgi uzlabotu gan nepieciešamo Latvijas pilsoņu tiesisko izpratni par Apvienoto Karalisti, gan Lielbritānijas sabiedrības zināšanas par Latviju, tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās arī ar Apvienotās Karalistes vēstnieku Endrjū Souperu (Andrew Soper), identificējot problēmu loku. Vēstnieks Endrjū Soupers laipni atsaucās uz tieslietu ministra aicinājumu tikties un pārrunāt Latvijas valstij svarīgo pilsoņu tiesiskās aizsardzības jautājumu demogrāfijas un reemigrācijas politikas kontekstā. Tieslietu ministrs uzskata par savu uzdevumu rūpēties par Latvijas pilsoņiem, kuri dažādu iemeslu dēļ ir valsti pametuši, un palīdzēt viņiem gan pienācīgi integrēties Lielbritānijas sabiedrībā, gan atgriezties Latvijā, tiklīdz tautieši to vēlēsies, īpaši uzsverot situācijas izvērtējuma svarīgumu, ja jautājums skar bērnu atgriešanos latviskā vidē. „Latvijas valstij ir jāiestājas par katru savu pilsoni, īpaši, ja viņi ir nokļuvuši sarežģītā situācijā, atrodoties ārvalstīs. Stiprie ar savām problēmām paši tiks galā, taču vājākiem un nelaimē nokļuvušiem pilsoņiem mums jāpalīdz visiem kopā- valstij,” savu nostāju pauda tieslietu ministrs Jānis Bordāns, „kaut arī no Latvijas uz Lielbritāniju pēdējos gados ir pārcēlušies ļoti daudzi valsts pilsoņi, kas ir noticis dažādu iemeslu dēļ, Latvijas valstij ir pienākums rūpēties par ikvienu no viņiem, kamēr vien viņi jūt piederību Latvijas kultūras telpai.” Apvienotās Karalistes vēstnieks E. Soupers ar sapratni attiecās pret Latvijas valstij nozīmīgiem jautājumiem, uzsverot, ka Lielbritānijā dzīvojošo bērnu tiesību aizsardzības jautājums ir būtisks un svarīgs, un izteica atbalstu attīstīt esošos sadarbības kanālus, lai spētu veiksmīgāk risināt problemātiskus jautājumus un veicinātu izpratni par tiem starpvalstu līmenī. Tieslietu ministrs, pārrunājot Latvijas pilsoņu jautājumus gan ar Lielbritānijas vēstnieku Latvijā, gan ar Latvijas vēstnieku Lielbritānijā, vienojās par sadarbību, kādā veidā mēs tiesiski un juridiski informējam un izglītojam savas valsts pilsoņus. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv ; Tālr. 67036759; 29334423