Informācija presei
Turpmāk arī kustamo mantu būs iespējams izsolīt elektroniskajā vidē
Ceturtdien, 1. martā, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā”, kas paredz būtiskas izmaiņas kārtībā, kādā īstenojams piespiedu izpildes līdzeklis – piedziņas vēršana uz parādnieka kustamo mantu, piedziņas vēršana uz apbūves tiesību, kā arī grozījumus saistībā ar zvērinātu tiesu izpildītāju veikto dokumentu piegādi. Grozījumi likumā veikti ar mērķi attīstīt izpildu procesu, veidojot to mūsdienīgu, efektīvu un atbilstošu esošajai sociālekonomiskajai situācijai. Izmaiņas paredzētas attiecībā uz parādniekam piederošas kustamas mantas izsoļu organizēšanu elektroniskajā vidē. Elektroniskas formas izsoļu plašāka ieviešana spriedumu izpildē, tās attiecinot arī uz kustamas mantas izsolēm, veicinās godīgas konkurences veidošanos izsoles dalībnieku vidū, kā arī ļaus izsoles procesu vienkāršot, padarīt to pieejamāku un ekonomiskāku. Kustamas mantas izsoles notiks elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Ar likumprojektu vienlaikus iecerēts atteikties no kustamas mantas pārdošanas otrajā izsolē ar lejupejošu soli, aizstājot to ar otro izsoli ar augšupejošu soli, bet sākot solīšanu no 75% no pirmās izsoles sākumcenas. Tādējādi samazinot iespēju personām apzināti veicināt mantas pārdošanu par pazeminātu cenu. Izņēmuma gadījumos tiks ieviesta mantas pārdošana bez izsoles procedūras, proti, mantas pārdošanu konkrētai personai, nerīkojot izsoli. Šāda izņēmuma kārtība tiks attiecināta uz gadījumiem, kad jāpārdod lietas, kuru apgrozība ir ierobežota, ja konkrēto kustamo mantu būtu neiespējami vai nav izdevies pārdot izsolē, vai arī, ja jāpārdod tāda manta, kas ātri bojājas. Grozījumi paredz arī noteiktu kārtību, kādā vēršama piedziņa uz parādniekam piederošām kapitāldaļām vai finanšu instrumentiem, kā arī kustamās mantas apķīlāšanas kārtības maiņu, lietu apzīmogošanu, aizstājot ar lietu fotofiksāciju. Tā kā 2017.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Civillikumā, papildinot tā trešo daļu “Lietu tiesības” ar jaunu trešo A nodaļu “Apbūves tiesība”, bija nepieciešams arī Civilprocesa likumā noteikt normatīvo regulējumu, ka sattiecas uz nolēmuma izpildes jautājumiem. Ar grozījumiem Civilprocesa likumā noteikta kārtība gadījumiem, kad jāvērš piedziņa uz apbūves tiesību vai jāizpilda nolēmums, kas paredz apbūves tiesības labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai apbūves tiesības pārdošanu piespiestā izsolē. Likumprojektā papildus ietverti grozījumi saistībā ar zvērinātu tiesu izpildītāju veikto dokumentu piegādi, nosakot iespēju ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību piegādāt arī tiesas brīdinājumu par maksājuma saistības piespiedu izpildīšanu. Zvērināta tiesu izpildītāja īstenotās dokumentu piegādes kārtība palielinās sekmīgas piegādes iespējamību un veicinās iespēju palielināt to lietu skaitu, kas ar pozitīvu rezultātu tiek atrisinātas vienkāršotā un paātrināta parāda piedzīšanas procesā, tādējādi samazinot arī prasības kārtībā iesniegto pieteikumu skaitu. Grozījumi stāsies spēkā šā gada 2018. gada 1. jūlijā.           Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv