Šodien Ministru kabinets pieņēma ar brīvības atņemšanu notiesāto personu resocializācijas koncepciju, kuru īstenojot, tiks panākta atkārtotu noziedzīgu nodarīšanas recidīva samazinājums personām, kas atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, un palielināsies sabiedrības drošības līmenis. Koncepcijas mērķis ir noteikt ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto personu resocializācijas mehānismu gan brīvības atņemšanas iestādē, gan pēc atbrīvošanas no tās, kā arī noteikt atbildīgās institūcijas resocializācijas līdzekļu piemērošanā. Kā teikts koncepcijā, vairums Eiropas Savienības valstu par brīvības atņemšanas soda izpildes pamatuzdevumu noteikušas notiesāto resocializāciju, t.i., pasākums soda izciešanas laikā, kuri veicina notiesātā spēju iekļauties sabiedrības normās un neizdarīt noziedzīgus nodarījumus atkārtoti. Tādējādi brīvības atņemšanas sods ir tiesību normās nostiprināts līdzeklis, lai panāktu ar šo personu tiesisku uzvedību. Latvijas tiesību akti šim sodam joprojām saglabā padomju varas periodam raksturīgo saturu, akcentējot izolēšanu no sabiedrības, nevis izvirzot resocializāciju par pamatuzdevumu. Speciālisti konstatējuši, ka normatīvajos aktos nav noteikti resocializācijas līdzekļi, nav izstrādāts resocializācijas modelis, kā arī nav aprēķināti nepieciešamie resursi, piemēram, resocializācijas personāla – pedagogu, psihologu, sociālo darbinieku un citu speciālistu – skaita attiecība pret notiesāto skaitu. Problēmu risināšanai koncepcijā piedāvāti divi rīcības varianti, kuri paredz nemainīt sodu izpildes sistēmu vai kardināli to reformēt. Visvienkāršākais risinājuma variants, kas neprasa ieguldījumus, ir esošās situācijas saglabāšana. Tas paredz tikai notiesāto personu sociālo rehabilitāciju pašreizējā līmenī (izglītība un nodarbinātība), neuzsākot notiesāto sociālās uzvedības korekciju. Savukārt Tieslietu ministrija atbalsta cita koncepcijā ietvertā risinājuma varianta īstenošanu, jo tas nodrošinās brīvības atņemšanas soda efektivitātes un sabiedrības drošības palielināšanu. Proti, nepieciešams īstenot jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu resocializācijas modeli, efektivizējot soda izciešanas gaitu, ilgtermiņā samazinot noziedzīga nodarījuma recidīvu, kā arī ilgtermiņā optimizējot ieslodzījuma vietu personāla skaitu un nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru. Lai ieviestu šo variantu, būs nepieciešams veikt grozījumus Latvijas Sodu izpildes kodeksā, Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā un Valsts probācijas dienesta likumā, precizējot iestāžu kompetenci u.c. normatīvajos aktos. Šī varianta īstenošanai Valsts probācijas dienestam un Ieslodzījuma vietu pārvaldei nepieciešami papildu valsts budžeta līdzekļi 2010. gadā – Ls 3 125 624, 2011. gadā – Ls 3 757 843, 2012. gadā un turpmāk – Ls 2 980 858. Koncepcijas īstenošanu 2009. gadā plānots nodrošināt no piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Ar pilnu koncepcijas tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv