Informācija presei
Uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Korekcijas dienesti” īstenošana
Šodien, 22. martā ir parakstīts līgums starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" (turpmāk – programma) ieviešanu Latvijā. Programmas ietvaros Ieslodzījuma vietu pārvalde īstenos projektu "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā". Projektā Olaines cietuma teritorijā tiks izbūvēts Mācību centrs un atklātā režīma cietuma paraugkorpuss. Projekta mērķis ir radīt modernas telpas un saturu korekcijas dienestu darbinieku apmācībai, turpmāk sagatavojot personālu mūsdienīgas sodu izpildes nodrošināšanai. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Eiropas Savienības fondu jautājumos Armands Eberhards pauž gandarījumu: “Šis ir pirmais parakstītais sadarbības līgums jaunajā Norvēģijas finanšu instrumenta periodā, tādejādi dodot zaļo gaismu praktiskai finanšu instrumentu ieguldīšanai Latvijā. Jau līdz šim tieslietu jomā ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu ir panākti ievērojami rezultāti - uzlabots 21 īslaicīgās aizturēšanas telpas stāvoklis, izveidots Atkarīgo centrs Olaines cietumā, kas paredzēts ieslodzītajiem ar vielu atkarību problēmām. Līdz 2018. gada nogalei Elektroniskā uzraudzība ir bijusi piemērota jau 231 personai, sekmējot to integrēšanos sabiedrībā. Esmu pārliecināts, ka arī jaunajā finanšu periodā tieslietu jomā realizētais projekts -  Olaines cietuma paraugkorpusa izveide, uzlabos un modernizēs tiesisko vidi Latvijā.”  Programmas “Korekcijas dienesti” kopējais finansējums ir vairāk nekā 15 miljoni eiro, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums ir 85 % jeb 13 miljoni eiro, un valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 %  jeb vairāk kā 2 miljoni eiro, tostarp papildus piešķirti 100 tūkstoši eiro divpusējās sadarbības aktivitātēm. Programmas ieviešanas laiks - līdz 2024. gada 31. decembrim.   Mediju pārstāvjiem Pirmdien, 25. martā, Tieslietu ministrijas Sarkanajā zālē laikā no plkst. 12.30 līdz 15.10 norisināsies programmas "Korekcijas dienesti" atklāšanas pasākums. Pasākumu atklās Tieslietu ministrijas valsts sekretārs  Raivis Kronbergs un Norvēģijas vēstnieks Latvijā Kristians Odegards (Kristian Ødegaard). Klātesošie tiks informēti par Programmas mērķiem, notiks īsa iepazīstināšana ar programmas ietvaros plānoto projektu, ko īstenos Ieslodzījuma vietu pārvalde. Projekta centrālais mērķis būs jaunas Mācību infrastruktūras nodrošināšana korekcijas dienestu speciālistiem Olaines cietuma teritorijā. Tāpat tiks sniegta informācija par plānoto aktivitāšu sinerģiju starp Norvēģijas finanšu instrumenta un Eiropas Sociālā fonda projektiem, kas papildus veicinās mērķu sasniegšanu. Mediju pārstāvjus aicinām pieteikties, sazinoties ar Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļu, rakstot uz e-pastu Ksenija.Vitola@tm.gov.lv vai zvanot pa tālr. 67036861.