Informācija presei Jaunumi
Jurista eksāmens

Otrdien, 20. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Ministru kabineta noteikuma projektu “Zvērināta advokāta eksāmena un kvalifikācijas pārbaudījuma noteikumi”. Minētajos noteikumos noteikts, kā tiek organizēts zvērinātu advokātu eksāmens, kā arī kārtība, kādā advokātu eksāmenu kārto pretendenti, kas ieguvuši tiesību zinātņu doktora grādu.

Atbalstītie noteikumi paredz, ka tiesību zinātņu doktoriem, kuri pretendē uz advokāta amatu, būs jākārto tikai eksāmena rakstiskā daļa, un eksāmena maksa būs 100 euro.

Noteikumi nosaka arī zvērinātu advokātu kvalifikācijas pārbaudījuma saturu un norises kārtību. Kvalifikācijas pārbaudījums būs jākārto advokātiem, kuri nebūs izpildījuši Latvijas Republikas Advokatūras likumā noteiktās kvalifikācijas celšanas prasības (gada ietvarā apmeklēt kvalifikācijas celšanas pasākumus vismaz 16 akadēmisko stundu apmērā) un kuriem piemērots disciplinārsods – nosūtīšana uz kvalifikācijas pārbaudi. Pārbaudījuma saturs tiks veidots pēc līdzības ar advokāta mutiskā eksāmena daļu, un tā maksa būs 250 euro.

Ministru kabineta noteikumu projekts stāsies spēkā 2021. gada 30. aprīlī. Ar to iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.

Papildu informācija:

Ministru kabinets atbalstīja arī noteikumu projektu “Noteikumi par advokātu grupas apdrošināšanas līguma minimālo apdrošinājuma summu un apdrošināšanas līguma obligātajiem nosacījumiem”, kas paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt minimālo apdrošinājuma summu zvērinātu advokātu grupas apdrošināšanas līgumam, kā arī apdrošināšanas līguma obligātos nosacījumus. Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties šeit.