1

Foto / Photos: 

Video / Videos:

Day 1 – 21 September

 9:00 – 9:20

Opening Session

 9:20 – 11:45

High Level dialogue: reinforcing democracy and the rule of law through people-centred justice

11:45 – 12:00 Family photo
12:00 – 13:00 Lunch break

 13:00 – 14:00

Session : Justice, inclusive growth and business development

 14:00 – 15:30

Session : Designing and implementing people-centred justice 

 15:30 – 16:00

Session : Interagency coordination for access to justice

 16:00 – 17:00

Session : People empowerment and legal capability

17:00 – 18:00 Session: People empowerment and legal capability

Day 2 – 22 September

 9:00 – 9:10

Opening remarks

 9:10 –10:40

Session: Enhancing responsiveness of justice systems via digital transformatio

10:40 – 11:00 Coffee break
11:00 – 12:30 Session: Measurement and data strategies for people-centred justice: Towards a data
ecosystem
12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:30

Session: What works in people-centred services?

 14:30 – 15:30

Session: Towards justice for all

  Breakout Session A. Towards child-centred justice
  Breakout Session B. Indigenous and minority communities and people with disabilities
15:30 – 16:00 Coffee break

16:00 – 17:00

Session: Responsive and effective justice systems for a changing world

17:00 – 17:20

Closing and next steps

19:00 Informal reception

 

1. diena – 21. septembris

 9:00 – 9:20

Atklāšana

 9:20 – 11:45

Augsta līmeņa sapulce: demokrātijas un tiesiskuma stiprināšana, īstenojot tiesiskumu, kas vērsts uz cilvēkiem

11:45 – 12:00 Ģimenes bilde
12:00 – 13:00 Pusdienas

 13:00 – 14:00

Sesija: Taisnīgums, iekļaujoša izaugsme un uzņēmējdarbības attīstība

 14:00 – 15:30

Sesija: Uz cilvēkiem vērsta tiesiskuma izstrāde un īstenošana

 15:30 – 16:00

Kafijas pauze

 16:00 – 17:00

Sesija: Starpinstitucionāla koordinācija tiesiskuma pieejamības jomā

17:00 – 18:00 Sesija: Cilvēku pilnvarošana un rīcībspēja

2. diena – 22. septembris

 9:00 – 9:10

Ievadvārdi

 9:10 – 10:40

Sesija: Tieslietu sistēmu reaģētspējas uzlabošana, izmantojot digitālo transformāciju

10:40 – 11:00 Kafijas pauze
11:00 – 12:30 Sesija: Mērījumu un datu stratēģijas uz cilvēkiem vērsta tiesiskuma nodrošināšanai: Ceļā uz datu ekosistēmu
12:30 – 13:30 Pusdienas

13:30 – 14:30

Sesija: Kas darbojas un uz cilvēkiem orientētas darbības uzraudzība

 14:30 – 15:30

Sesija: Ceļā uz taisnīgumu visiem

  A sesija: Ceļā uz taisnīgumu bērniem 
 

B sesija: Pamatiedzīvotāji un minoritāšu kopienas un cilvēki ar invaliditāti 

15:30 – 16:00 Kafijas pauze

16:00 – 17:00

Session: Responsive and effective justice systems for a changing world

17:00 – 17:20

Kopsavilkums un turpmākie pasākumi

19:00 Recepcija

Information on the OECD website can be found here.

Informācija OECD mājaslapā atrodama šeit.