Informācija reliģiskajām organizācijām par pārskatu iesniegšanu:

Informējam, ka Tieslietu ministrija ir izstrādājusi jaunu rīku reliģisko organizāciju pārskatu iesniegšanai, kas gan reliģiskajām organizācijām atvieglos šo pārskatu iesniegšanu, gan arī Tieslietu ministrijai atvieglos šajos pārskatos ietvertās informācijas apkopošanu.

Atgādinām, ka saskaņā ar Reliģisko organizāciju likuma 14. panta septīto daļu reliģiskajām organizācijām katru gadu, ne vēlāk kā 1. martā, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, Tieslietu ministrijā jāiesniedz pārskats par savu darbību.

Praktiskie norādījumi par pārskata iesniegšanu:

  1. Izvēlieties aizpildāmo tabulu (tabulas veidlapas atrodamas zemāk) atkarībā no reliģiskās organizācijas veida (draudze vai baznīca);
  2. Atveriet un saglabājiet tabulu savā datorā;
  3. Aizpildiet tabulu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;
  4. Atveriet elektroniskā paraksta rīku un parakstiet aizpildīto tabulu elektroniski (plašāka informācija par to kā elektroniski parakstīt dokumentu šeit) (aizpildītās tabulas nav jāpārveido PDF formātā, bet jāparaksta un jāsūta esošajā – Excel formātā);
  5. Elektroniski parakstīto tabulu nosūtiet Tieslietu ministrijai uz e-pastu pasts@tm.gov.lv

Pārskata veidlapas:

1