Eiropas tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās 21.06.2013


Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir Eiropas Savienības dalībvalstu sadarbības programma, kuras ietvaros dalībvalstis veic sadarbību un dalās ar informāciju par jautājumiem, kas skar valstu sadarbību civiltiesību un komerctiesību jautājumos. Šim nolūkam Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir izveidojis mājas lapu, kurā apkopota informācija par dalībvalstīm, Kopienas tiesībām, Eiropas tiesībām un dažādām civiltiesību un komerctiesību tēmām.

Informatīvs materiāls par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās.

Tīkla mājas lapā ir izveidots Eiropas Tiesiskās sadarbības atlass civillietās un komerclietās. Te iespējams atrast informāciju par:

  • kompetentajām tiesām,
  • iestādēm,
  • tiesiskās sadarbības sistēmu attiecīgajā dalībvalstī,
  • regulu pielikumos esošo veidlapu elektronisku aizpildīšanu internetā
  • u.tml.

Atlasā ievietotā informācija ir saistīta ar Eiropas Savienības Padomes regulas Nr.44/2001 “Par jurisdikciju, spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās”, regulas Nr.1347/2000 “Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par abu laulāto vecāku atbildību par bērniem”, regulas Nr.2201/2003 “Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību par bērniem, atceļot regulu nr.1347/2000”, regulas Nr.1206/2001 “Par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās” un regulas nr.1348/2000 “Par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs” piemērošanas jautājumiem.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās mājas lapa pašreiz tiek pārvietota uz jaunizveidoto Eiropas e-tiesiskuma portālu: http://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=lv

Informatīvā mājas lapa par Eiropas Savienības sekundāro tiesību aktiem tiesiskās sadarbības jomā civillietās un komerclietās.

 

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.