10 pieejamas vakances
Atrašanās vieta:
Rīga
Publicēšanas datums: 21.10.2020.
Pieteikties līdz
Atrašanās vieta:
Rīga
Publicēšanas datums: 08.10.2020.
Pieteikties līdz

Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas jurista ierēdņa amats

Mēnešalga:
1. kategorijai 1012 euro; 2. kategorijai no 1202 euro līdz 1302 euro; 3. kategorijai no 1372 euro līdz 1647 euro
Atrašanās vieta:
Rīga
Publicēšanas datums: 16.09.2020.
Pieteikties līdz

Uzturlīdzekļu garantijuu fonda administrācijas Juridiskās nodaļas JURISKONSULTA ierēdņa amats

Mēnešalga:
1. kategorijai 940 euro; 2. kategorijai 1115 euro; 3. kategorijai 1287 euro.
Atrašanās vieta:
Rīga
Publicēšanas datums: 10.09.2020.
Pieteikties līdz

Krimināltiesību departamenta jurists

Mēnešalga:
• Mēnešalga 1. kategorijai 1012 euro; 2. kategorijai 1333 euro; 3. kategorijai 1647 euro
Atrašanās vieta:
Rīga
Publicēšanas datums: 01.09.2020.
Pieteikties līdz

Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas vecākais referents

Mēnešalga:
• Mēnešalga 1. kategorijai 1012 euro; 2. kategorijai 1302 euro; 3. kategorijai 1647 euro
Atrašanās vieta:
Rīga
Publicēšanas datums: 27.08.2020.
Pieteikties līdz

Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas jurists

Mēnešalga:
• Mēnešalga 1. kategorijai 1012 euro; 2. kategorijai no 1202 euro līdz 1302 euro; 3. kategorijai no 1372 euro līdz 1647 euro
Atrašanās vieta:
Rīga
Publicēšanas datums: 26.08.2020.
Pieteikties līdz

Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas jurists

Mēnešalga:
• Mēnešalga 1. kategorijai 1012 euro; 2. kategorijai no 1202 euro līdz 1302 euro; 3. kategorijai no 1372 euro līdz 1647 euro
Atrašanās vieta:
Rīga
Publicēšanas datums: 26.08.2020.
Pieteikties līdz
Atrašanās vieta:
Rīga
Publicēšanas datums: 03.08.2020.
Pieteikties līdz

Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās nodaļas juriskonsults

Mēnešalga:
1.kategorijai 920 euro; 2. kategorijai 1080 euro; 3.kategorijai līdz 1250 euro
Atrašanās vieta:
Rīga
Publicēšanas datums: 01.07.2020.
Pieteikties līdz