Latvijas Republikas Tieslietu ministrija kopā ar Maķedonijas Finanšu ministrijas Centrālo finanšu un līgumslēgšanas departamentu un Eiropas Savienības delegāciju Maķedonijā 2015. gada 13. novembrī parakstījusi līgumu par Mērķsadarbības Twinning projekta „Tiesiskuma stiprināšana” (Strengthening the Rule of Law) MK 11 IB JH 03 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

16. un 17. novembrī Skopjē, Maķedonijā norisinājās vairākas darba vizītes, kurās piedalījās Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, Projekta vadītāja Irēna Kucina (Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos), Projekta ilgtermiņa padomniece Vineta Krutko, Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics, Projekta īstermiņa eksperts Agris Batalauskis (Tieslietu ministrijas departamenta direktors) un pārstāvji no Tieslietu ministrijas Projektu īstenošanas nodaļas, Horvātijas Tieslietu ministrijas Projekta jaunākā partnera Projekta vadītājs Ivan Crnčec (Horvātijas Tieslietu ministrijas ministra asistents), Maķedonijas Republikas Tieslietu ministra vietniece Biljana Briskovska Boskovska un Maķedonijas Republikas Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Ilija Ristovski, Eiropas Cilvēktiesību tiesas pārstāvniecības biroja Maķedonijā direktors Kostadin Bogdanov, kā arī pārstāvji no Maķedonijas Republikas Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības departamenta un Eiropas Savienības departamenta, Maķedonijas Finanšu ministrijas Centrālā finanšu un līgumu departamenta, Eiropas Savienības Delegācijas Maķedonijā, un Maķedonijas Tiesnešu un prokuroru augstskolas.

Vizītes laikā norisinājās augsta līmeņa sanāksme starp Maķedonijas Tieslietu ministrijas valsts sekretāru un Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas valsts sekretāru, kuras laikā tika nodibināta ciešāka starptautiskā sadarbība starp Tieslietu ministriju un partneriem Maķedonijā. Papildus sanāksmju laikā projektā iesaistītas puses vienojās par praktiski veicamajām darbībām Projekta īstenošanas pirmajos divos mēnešos, kā arī vienlaikus ieskicēja arī pirmo sešu mēnešu darba aktivitātes.

Projekta mērķis: atbalstīt Maķedonijas Republikas tieslietu nozares institūciju tiesiskuma konsolidāciju, stiprinot institūciju kapacitāti un saskaņojot nacionālos tiesību aktus ar ES acquis un galvenajiem Eiropas Padomes cilvēktiesību instrumentiem.

Projekta īstenošanas laiks ir 21 mēnesis (no 2015. gada decembra līdz 2017. gada septembrim). Projekta kopējais finansējums ir EUR 1 000 000,00. Projektu pilnā apjomā finansē Eiropas Komisija.

Papildus informāciju par Twinning programmu var iegūt:

http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm

 

Plašāku informāciju par Projektu sniegs:

Vineta Kruko

Projekta ilgtermiņa padomniece Maķedonijā

Tālrunis: +389 (0)72 266 114

E-pats: Vineta.Krutko@tm.gov.lv

 

Maruta Jēkabsone

Projektu departamenta Projektu īstenošanas nodaļas vecākā referente

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Tālrunis: 67036862

Epasts: Maruta.Jekabsone@tm.gov.lv

 

 

 

This project is funded by the European Union

 

This information has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this information are the sole responsibility of Project “ Strengthening the Rule of Law” and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union”