Latvijas Republikas Tieslietu ministrija kopā ar Maķedonijas (turpmāk – Saņēmējvalsts) Finanšu ministrijas Centrālo finanšu un līgumu departamentu un Eiropas Savienības delegāciju Saņēmējvalstī 2015. gada 13. novembrī parakstīja līgumu par Mērķsadarbības (Twinning) projekta Nr. MK 11 IB JH 03 15 „Tiesiskuma stiprināšana” (Strengthening the Rule of Law) (turpmāk – Projekts) īstenošanu Saņēmējvalstī.

Projekta mērķis: atbalstīt Saņēmējvalsts tieslietu nozares institūciju tiesiskuma konsolidāciju, stiprinot institūciju kapacitāti un saskaņojot nacionālos tiesību aktus ar Eiropas Savienības acquis un galvenajiem Eiropas Padomes cilvēktiesību instrumentiem.

Projekta īstenošanas laiks ir 21 mēnesis (no 2015. gada decembra līdz 2017. gada septembrim). Projekta kopējais finansējums – EUR 1 000 000,00. Projektu pilnā apjomā finansē Eiropas Savienība.

2016. gada no 5. līdz 7. septembrim Projekta ietvaros norisinājās Saņēmējvalsts pārstāvja biroja Eiropas Cilvēktiesību tiesā delegācijas pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā, ar mērķi stiprināt to kapacitāti. Vizītes laikā Saņēmējvalsts delegācija tikās ar pārstāvjiem no Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja, Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Tiesībsarga, Satversmes tiesas, Latvijas Universitātes un Latvijas Tiesnešu mācību centra.

Papildus informāciju par Twinning programmu var iegūt:

http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm

Plašāku informāciju par projektu var sniegt:

Vineta Kruko

Projekta ilgtermiņa padomniece Saņēmējvalstī

Tālrunis: +389 (0)72 266 114

E-pats: Vineta.Krutko@tm.gov.lv

 

Maruta Jēkabsone

Projektu departamenta Projektu plānošanas un īstenošanas nodaļas vecākā referente

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Tālrunis: 67036862

Epasts: Maruta.Jekabsone@tm.gov.lv