Latvijas Republikas Tieslietu ministrija kopā ar Saņēmējvalsts Finanšu ministrijas Centrālo finanšu un līgumu departamentu un Eiropas Savienības delegāciju Saņēmējvalstī 2015. gada 13. novembrī parakstīja līgumu par Mērķsadarbības Twinning projekta „Tiesiskuma stiprināšana” (Strengthening the Rule of Law) MK 11 IB JH 03 15 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis: atbalstīt Maķedonijas Republikas tieslietu nozares institūciju tiesiskuma konsolidāciju, stiprinot institūciju kapacitāti un saskaņojot nacionālos tiesību aktus ar Eiropas Savienības acquis un galvenajiem Eiropas Padomes cilvēktiesību instrumentiem.

Projekta īstenošanas laiks ir 21 mēnesis (no 2015. gada decembra līdz 2017. gada septembrim). Projekta kopējais finansējums ir EUR 1 000 000,00. Projektu pilnā apjomā finansē Eiropas Savienība.

2016. gada 7. līdz 9. jūnijam Projekta ietvaros norisinājās Saņēmējvalsts delegācijas pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā, ar mērķi stiprināt Saņēmējvalsts kapacitāti. Vizītes laikā pārstāvji no Saņēmējvalsts tikās ar nozares speciālistiem no Augstākās tiesas, Rīgas apgabaltiesas, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas, Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama, Tieslietu ministrijas, Latvijas Tiesnešu mācību centra, Tiesu administrācijas, Latvijas Vēstneša un VAS “Tiesu namu aģentūra”. Tikšanās laikā pārstāvji no saņēmējvalsts ieguva vērtīgas zināšanas un pieredzi par katras institūcijas darbu un darba organizāciju.

Bildesno vizītes skatīt ŠEIT.

Papildus informāciju par Twinning programmu var iegūt:

http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm

 

Plašāku informāciju par projektu var sniegt:

Vineta Krutko

Projekta ilgtermiņa padomniece Saņēmējvalstī

Tālrunis: +389 (0)72 266 114

E-pats: Vineta.Krutko@tm.gov.lv

 

Maruta Jēkabsone

Projektu departamenta Projektu plānošanas un īstenošanas nodaļas vecākā referente

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Tālrunis: 67036862

Epasts: Maruta.Jekabsone@tm.gov.lv