Viena no galvenajām prioritātēm tieslietu jomā ir tiesu darbinieku atalgojuma palielināšana, kam plānoti 4,4 miljoni eiro. Šis finansējums ļaus nodrošināt tiesu darba nepārtrauktību un pieejamību sabiedrībai, radot priekšnosacījumus kompetentam tiesu darbinieku sastāvam, kas var efektīvi un kvalificēti atbalstīt un organizēt tiesnešu darbu.

Uzņēmumu reģistra veiktspējas un informācijas sistēmu uzlabošanai budžeta prioritātēs paredzēti papildu 1,4 miljoni eiro. Lai turpinātu sniegt uzticamus un kvalitatīvus pakalpojumus, kas prasa arvien pieaugošu datu apjoma pārbaudi, jauninājumu ieviešanu, analītisko darbu, iestādei ir nepieciešami papildu resursi, it īpaši kompetentu cilvēkresursu piesaistei un noturēšanai. Šis finansējums ļaus nodrošināt sabiedrības, uzņēmēju, tiesībsargājošo iestāžu un starptautisko organizāciju pieeju kvalitatīviem Uzņēmumu reģistra pakalpojumiem. 

2023. gada budžeta ietvaros Tieslietu ministrija turpinās ieguldījumus pakalpojumu digitalizācijā, lai sabiedrībai nodrošinātu arvien pieejamākus un ātrākus pakalpojumus, gan Uzņēmumu reģistrā, gan Valsts zemes dienestā, gan Tiesu administrācijā. Lai nodrošinātu mūsdienu apstākļiem atbilstošas informācijas tehnoloģijas un kvalitatīvu tiesu klientu apkalpošanu, piešķirts finansējums, lai turpinātu tehniski aprīkot tiesu zāles, pilnveidot informācijas sistēmas un  uzturēt e-lietas platformu.

Tāpat tiks palielināta atlīdzība tieslietu resora darbiniekiem, lai piesaistītu kvalificētus un pieredzējušus speciālistus, mazinot personāla mainību un investīcijas personālvadības procesos. Augsti kvalificēta darba pienākumu veikšana nodrošina atbilstošu normatīvo aktu izstrādi un ieviešanu, kas akūti nepieciešama gan valsts drošībai, gan pielāgojoties mūsdienu mainīgajiem apstākļiem. 

Saskaņā ar valdības lemto, lai nodrošinātu, normatīvajos aktos paredzētos pasākumus, prioritāri ir piešķirti līdzekļi arī:

Kopumā Tieslietu ministrijas prioritārajiem pasākumiem 2023. gadā ir novirzīti 7,9 miljoni eiro un 7,8 miljoni eiro neatkarīgo iestāžu prioritārajiem pasākumiem.