Lai īstenotu mērķtiecīgu vardarbības mazināšanas politiku un efektīvu vainīgo personu resocializēšanu, budžeta ietvaros tieslietu nozarē 2,9 miljoni eiro ir novirzīti Valsts probācijas dienestam saistībā ar būtisku funkciju un noslodzes palielinājumu darbā ar probācijas klientiem, tā mazinot vardarbības noziegumu riskus. Savukārt Ieslodzījuma vietu pārvaldei papildus piešķirti 3,5 miljonus eiro, lai nodrošinātu valsts iekšējās drošības stiprināšanai nepieciešamo personālu.

Lai nodrošinātu Latvijas tiesību speciālistu ataudzi un veicinātu to starptautisku konkurētspēju, valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena organizēšanai prioritāri ir piešķirti nepilni 370 tūkstoši eiro, tādējādi sekmējot juridiskās izglītības kvalitāti.

Tāpat budžeta ietvaros tiek stiprināta Latvijas kapacitāte un loma starptautisko tiesību jautājumos, tostarp sniedzot tiesisko atbalstu Ukrainai gandrīz 600 tūkstošu eiro apmērā.

180 tūkstošus eiro piešķirti, lai nodrošinātu augstvērtīgo datu kopu publicēšanu mašīnlasāmā formātā, tādējādi Valsts zemes dienesta rīcībā esošie dinamiskie dati un augstvērtīgās datu kopas būs pieejamas izmantošanai.

Prioritārajos pasākumos ir arī papildu finansējums 2,4 miljonu eiro apmērā, lai segtu ēdināšanas pakalpojumu cenu sadārdzinājumu ieslodzījuma vietās.

Savukārt, lai nodrošinātu tiesu darba nepārtrauktību un pieejamību sabiedrībai, prioritāri piešķirts papildu finansējums 3,2 miljonu eiro apmērā rajonu (pilsētu) tiesām un apgabaltiesām - konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai un infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanai.

Tieslietu ministrijas #Budžets2024 prioritātes

2024. gada budžeta izdevumi
2024. gada budžeta izdevumi
2024. gada budžeta izdevumi
2024. gada budžeta izdevumi
2024. gada budžeta izdevumi
2024. gada budžeta izdevumi
2024. gada budžeta izdevumi
2024. gada budžeta izdevumi