Tieslietu ministrija sadarbībā ar nozares ekspertiem ir izstrādājusi vadlīnijas, lai sniegtu atbalstu tiem uzņēmumiem, kas ir saskārušies ar finanšu grūtībām un tās vēlas risināt tiesiskās aizsardzības procesa ietvaros.

Šīs vadlīnijas ir vispārīgi praktiski ieteikumi, bet ne izsmeļoši norādījumi. Vadlīnijas var tikt izmantotas ne vien pasākumu plāna izstrādes procesā, bet arī veicot pasākumu plāna grozījumus. Lai atvieglotu pasākumu plāna izstrādes procesu, vadlīnijas satur pasākuma plāna pārbaudes sarakstu, ar kura palīdzību parādnieks var pārliecināties, vai pasākumu plāna projektā ir ietvertas visas pasākuma plāna obligātās sastāvdaļas. Tāpat ir izstrādāta pasākumu plāna veidne ērtākai pasākumu plāna strukturēšanai.

Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna vadlīnijas

Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna veidne