Breksits 21.11.2017


 

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības process - cik tālu esam?

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste (turpmāk – AK) iesniedza Eiropas Savienībai (turpmāk – ES) AK premjerministres Terēzes Mejas (Theresa May) vēstuli par Līguma par Eiropas Savienību 50. panta iedarbināšanu, t.i., AK paziņojumu par nodomu izstāties no ES. No tā brīža uzsākta 2 gadu laika atskaite un sarunas par Breksit procesu un noteikumiem.
Ja vien AK nelūgs termiņa pagarinājumu un atlikušās ES 27 dalībvalstis to vienbalsīgi (Eiropadomē) neatbalstīs, 2019. gada 30. martā plkst. 00.00 pēc Centrāleiropas laika (attiecīgi 30. marta plkst. 01.00 pēc Latvijas laika) AK kļūs par trešo valsti (jeb valsti ārpus ES).

Lai nodrošinātu sakārtotu izstāšanās procesu, svarīgi, lai līdz 2019. gada 30. martam spēkā stājas Izstāšanās līgums, kas nodrošinātu regulējumu saistībām, ko AK uzņēmusies kā ES dalībvalsts un radītu pakāpenisku pāreju uz AK kā trešās valsts ārpus ES statusu (t.sk. finanšu vienošanās , pilsoņu tiesību regulējums  un pārejas perioda nosacījumi ).

 Breksit process un tā sekas nākotnē iedalāms divos pamata posmos:

  1. AK izstāšanās no ES, kuras rezultātā AK kļūst par trešo valsti jeb valsti ārpus ES;
  2. AK un ES nākotnes attiecības, kuru veidošana iespējama pēc tam, kad AK kļuvusi par trešo valsti.

Lasīt vairāk

 

Kā Latvijas pilsoņiem AK iespējams gatavoties Breksit?

Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kurš jāatrisina Breksit procesa ietvaros, ir turpināt arī pēc AK izstāšanās aizsargāt to ES, tostarp Latvijas, pilsoņu tiesības, kuri likumīgi uzturas AK, pamatojoties uz ES tiesību aktiem par ES pilsoņu brīvu pārvietošanos, piemēram, strādā vai dzīvo kopā ar laulāto. Minētais identiski attiecas arī uz tiem AK pilsoņiem, kuri uzturas kādā no ES 27 dalībvalstīm.

Atkarībā no sarunu rezultāta ES pilsoņiem AK būs iespējams veikt šādas darbības:

  1. Ja līdz Breksit brīdim (2019.gada 30.marts) spēkā stājas Izstāšanās līgums. Lasīt vairāk
  2. Ja līdz Breksit brīdim Izstāšanās līgums nestājas spēkā, sākot ar 2019. gada 30. martu, AK ir tiesīga vienpusēji un neatkarīgi veidot imigrācijas politiku. Šādā gadījumā AK dzīvojošo ES pilsoņu tiesību regulējumu ir grūti paredzēt.

Vairāk informācijas par pilsoņu tiesībām pieejama: Eiropas Komisijas faktu lapā, AK valdības mājaslapā un Latvijas vēstnieces AK Baibas Bražes atklātajā vēstulē par Latvijas pilsoņu informēšanu Breksit procesā.

 

Kādas pārmaiņas sagaida uzņēmējus, kas veic uzņēmējdarbību AK?

Uzņēmējiem, kas veic uzņēmējdarbību ES iekšējā tirgū nepieciešams pārliecināties, vai Breksit iespējamās sekas ietekmēs arī viņus. Daži aspekti, kurus vērts izvērtēt. Lasīt vairāk

 

Laika ietvars

NB!  Lai arī maksimālais laika ietvars Breksit sarunām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu ir divi gadi, laika līnijā norādītais laika ietvars ir provizorisks un var mainīties atkarībā no procesa.

Biežāk uzdotie jautājumi par Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības procesu

Informācija par gaidāmajām pārmaiņām nozarēs

Tīmekļa vietnes papildu informācijai

 

LV portāla sadaļa "Breksit"

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.