Eiropas un pasaules pieredze liecina – brīvprātīgais darbs ar likumpārkāpējiem ir efektīvs resocializācijas līdzeklis, kas mazina atkārtotu noziedzīgu nodarījumu risku un veicina sabiedrības drošību, tāpēc Tieslietu ministrija aicina Jūs uz semināru "Sabiedrības iesaiste likumpārkāpēju resocializācijā”. 

Pasākuma mērķis – sniegt informāciju par brīvprātīgā darba iespējām likumpārkāpēju resocializācijā, ka arī rosināt diskusiju par cilvēcīgas, drošas un uz attīstību orientētas sabiedrības veidošanu, ar brīvprātīgā darba palīdzību sniedzot atbalstu cilvēkiem ieslodzījumā un pēc atgriešanās sabiedrībā. Lai dalība seminārā būtu interesanta un noderīga, nav jābūt gatavam pašam iesaistīties brīvprātīgajā darbā cietumā – priecāsimies redzēt cilvēkus, kas ir gatavi klausīties, diskutēt, nebaidās izteikt un argumentēt savu viedokli, ir radoši un idejām pilni un nebaidās no izaicinājumiem.

Pasākums notiks: 2018. gada 16. novembrī no plkst. 11:30 līdz 15:30 Hotel Gutenbergs Doma laukumā 1, Rīgā.

Programma:
11.30 - Reģistrācija un kafija
12.00 - Plānotā brīvprātīgā darba attīstība (IeVP ESF projekta 9.1.2. "Bijušo ieslodzīto integrācijas sabiedrībā un darba tirgū" bloka vadītājs Jānis Nicmanis)
12.25 - Brīvprātīgais darbs profesionālajā pilnveidē (VPD brīvprātīgā līdzgaitniece, IeVP ESF projekta 9.1.3 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" vadošā pētniece Krista Skara)
12.50 - Biedrības Bona fide Latvia līdzgaitnieka stāsts (Biedrības Bona fide Latvia līdzgaitniece Lolita Strode)
13.10 - Dzīve pēc atbrīvošanas: gaidītais un realitāte (Bijušā ieslodzītā stāsts)
13.30 - Kafijas pauze
14.00 - Diskusija: stereotipi, viedokļi
14.50 - Diskusijas kopsavilkums un pasākuma noslēgums
 

Vietu skaits ierobežots. Piesakies dalībai diskusijā līdz 14.novembrim, atsūtot savu vārdu un uzvārdu uz e-pastu: ksenija.lucko@tm.gov.lv . 


Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums.