Laipni aicinām piedalīties preses konferencē par sabiedrības iesaisti kriminālsodu izpildē “Drošākai sabiedrībai”

2018. gada 20. februārī plkst. 10.00

Valsts probācijas dienesta 2. stāva zālē, Dzirnavu iela 91, Rīgā

 

Soda izciešanas laikā ieslodzījumā vai sabiedrībā, cilvēkam tiek doto iespēja uzlabot savu un tuvinieku dzīves kvalitāti. Kādi jauninājumi tiek ieviesti, lai veicinātu bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū? Kāda ir brīvprātīgo loma šajā procesā un cik liela nozīme ir sabiedrības iesaistei? Ko mēs visi varam darīt, lai uzlabotu sabiedrības drošību?

Lai veicinātu bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, kā arī paaugstinātu esošās resocializācijas sistēmas efektivitāti darbā ar likumpārkāpējiem, Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP), sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu (VPD) un Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) kopš 2016. gada decembra īsteno divus Eiropas Sociālā fonda projektus “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” (partneris VPD) un “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (partneri NVA un VPD).

Šī gada 20. februārī, plkst. 10.00, aicinām apmeklēt preses konferenci, kurā pārrunāsim notiekošās izmaiņas kriminālsodu izpildes sistēmā, sabiedrības lomu drošības veicināšanā, kā arī bijušo ieslodzīto nodarbinātību.

Preses konferencē piedalīsies:

Ilona Spure, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece;

Mihails Papsujevičs, Valsts probācijas dienesta vadītājs;

Raimonds Jirgensons (Dr.Ra), biedrības Dr.Klauns medicīnas klauns, kurš dalīsies pieredzē un motivācijā būt par brīvprātīgo kriminālsodu izpildes jomā un apmeklēt ieslodzījuma vietas, palīdzot veidot ieslodzīto bērniem draudzīgu vidi cietuma apmeklējuma laikā;

Kristīne Stašāne, Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietniece.

Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums.

Dalību preses konferencē, lūdzam apstiprināt, nosūtot informāciju uz e-pastu  Ksenija.Lucko@tm.gov.lv, vai zvanot pa tālruni 67036837 līdz 20. februāra plkst. 09.00.

 

Ksenija Lučko

Tieslietu ministrijas
Projektu departamenta
Eiropas Savienības fondu nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste (ES fondu jautājumos)

tālr.: 67036837
e-pasts: Ksenija.Lucko@tm.gov.lv