1.

Dokumenta veids

Sabiedrības domas aptauja par konceptuālu ideju

2.

Dokumenta nosaukums

Aptauja par pašvaldību saistošo noteikumu pieejamību

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Aptaujas mērķgrupa ir ikviena persona, bet it īpaši personas novados, personas ar funkcionāliem traucējumiem (invaliditāti), normatīvo aktu piemērotāji un uzraudzītāji, novada pašvaldību sniegto vai organizēto pakalpojumu saņēmēji, komersanti un organizācijas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tieslietu ministrija kā vadošā valsts pārvaldes iestāde tiesību sistēmas politikas jomā šobrīd vērtē ārējo normatīvo aktu pieejamību Latvijā.

Likums "Par pašvaldībām" paredz atšķirīgas prasības saistošo noteikumu pieejamībai atkarībā no tā, vai saistošos noteikumus izdevusi republikas pilsētas dome vai novada dome.

Ņemot vērā, ka pašvaldību saistošie noteikumi veido daļu no Latvijas tiesību sistēmas, ikviens tiek aicināts piedalīties aptaujā par pašvaldību saistošo noteikumu pieejamību, kuras mērķis ir noskaidrot, vai esošās pašvaldību saistošo noteikumu pieejamības prasības ir jāmaina.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti turpmākā attīstības plānošanas procesā.

7.

Dokumenti

Lai piedalītos aptaujā, lūdzam aizpildīt anketu šeit vai izmantot ātrās atbildes (QR) piekļuves kodu:

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties konceptuālas idejas apspriedē, aizpildot aptauju līdz 2018.gada 2.martam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lai pieteiktos līdzdalībai, sabiedrības pārstāvjiem ir jāaizpilda 7. punktā minētā aptaujas anketa.

10.

Cita informācija

Ikviens var brīvi dalīties ar aptauju un aicināt to aizpildīt.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta juriste Ilze Brazauska, e-pasts: ilze.brazauska@tm.gov.lv, tālr. 67036933.