2020. gada 31. janvāra pusnaktī pēc Centrāleiropas laika (attiecīgi 1. februārī plkst. 01.00 pēc Latvijas laika) Apvienotā Karaliste (AK) izstājās no Eiropas Savienības (ES). Šo procesu sauc par Breksitu (Brexit).

Šobrīd Apvienotās Karalistes (AK) attiecības ar ES regulē Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (Izstāšanās līgums). Izstāšanās līgumā ir paredzēts pārejas periods, kas beigsies 2020. gada 31. decembrī. Līdz minētajam datumam AK un tās teritorijā pilnībā ir piemērojamas ES tiesības. Izstāšanās līgums atrunā piemērojamo regulējumu jau uzsāktām procedūrām un uzņemtām saistībām, kas izriet no AK kā bijušas ES dalībvalsts statusa

Pārejas perioda laikā notika sarunas starp ES un AK par nākotnes attiecībām no 2021.gada 1.janvāra. Sarunas par nākotnes attiecībām balstījās uz Politisko deklarāciju par ES un AK nākotnes attiecību ietvaru

2020. gada 24. decembrī ES un AK sarunveži panāca vienošanos par ES un AK nākotnes attiecībām pēc pārejas perioda beigām 2020.gada 31. decembrī. Vienošanās ietver trīs līgumus: ES un AK Tirdzniecības un sadarbības līgumu; ES un AK Līgumu par drošības procedūrām klasificētās informācijas apmaiņai un aizsardzībai; AK valdības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (EURATOM) Līgumu par sadarbību kodolenerģijas drošā izmantošanā miermīlīgiem mērķiem.

Atbilstoši 2020.gada 29.decembra Padomes lēmumam (ES) 2020/2252 un Padomes lēmumam (Euratom) 2020/2253 Līgumi līdz to ratifikācijai Eiropas Parlamentā tika piemēroti provizoriski līdz 2021.gada 1.maijam, kad tie stājās spēkā.

Starptautiskā sadarbība