2016. gada novembrī Ieslodzījuma vietu pārvalde slēgs līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projektu "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” un “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” īstenošanas uzsākšanu. Projektu mērķi ir paaugstināt ieslodzījumu un probācijas darbinieku kvalifikāciju, kā arī veicināt ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un iekļaušanu darba tirgū.

Resocializācijas sistēmu sagaida būtiskas izmaiņas, kas nesīs pozitīvus rezultātus ne tikai Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbinieku ikdienā, bet arī visas sistēmas pilnveidē. Projektu īstenošana nozīmē mūsdienīgu, Eiropas standartiem atbilstošu pieeju gan resocializācijas sistēmas problēmjautājumu risināšanā, gan darbinieku profesionālu pilnveidi.

Projekts “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ir vērsts uz ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku profesionālās kapacitātes celšanu un mācību sistēmas pilnveidi. Projektā plānots nodrošināt apjomīgu apmācību, atbalsta un motivācijas pasākumu ieviešanu, kā arī darbinieku atlases sistēmas pilnveidi.  Projektā tiks izvērtēta esošā resocializācijas sistēma un izstrādāts mehānisms tās efektivitātes paaugstināšanai, apzinot un praksē ieviešot jaunus instrumentus (resocializācijas programmas, atbalsta programmas u.c.), kam būs tieša ietekme uz ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Tāpat projektā tiks veikta virkne pētījumu, uz kuru rezultātiem tiks balstīta rekomendāciju izstrāde un metodes esošās resocializācijas sistēmas pilnveidei.

Projekts “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” paredz veicināt ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un to iesaisti darba tirgū, kā arī atbalsta pasākumu īstenošanu bijušo ieslodzīto ģimenēm. Projekta īstenošanas gaitā plānots ieviest brīvprātīgo darbu kā soda izpildes procesa sastāvdaļu, tai skaitā iedzīvināt brīvprātīgo darbu ieslodzījuma vietās. Tiks īstenoti pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai (karjeras konsultācijas, valsts valodas apmācība u.c.). Tāpat Projektā tiks īstenotas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar atbalsta sniegšanu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto ģimenēm, piemēram, speciālistu konsultācijas, pasākumi ieslodzīto tuviniekiem (ģimenes dienas ieslodzījuma vietās) u.c.

Turpmāko sešu gadu laikā minētajos projektos dažādos pasākumos plānots iesaistīt vismaz 16 000 ieslodzīto un bijušo ieslodzīto, kā arī apmācīt vismaz 1650 Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbiniekus. Projektus īstenos Ieslodzījuma vietu pārvalde sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Pasākuma programmā

  • Plkst. 10.00 Projektu īstenošanas pamatojums un resocializācijas sistēmas attīstības vīzija. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
  • Sabiedrības ieguvumi projektu īstenošanas rezultātā. Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure
  • Valsts probācijas dienesta loma projektu īstenošanā. Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs
  • Nodarbinātības valsts aģentūras pieredze darbā ar bijušajiem ieslodzītajiem, iestādes loma projekta „Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” īstenošanā un turpmākais darbs ar esošajiem ieslodzītajiem. Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietniece Inese Šteina
  • Plkst. 10.30 Atbildes uz mediju jautājumiem, individuālu komentāru sniegšana.

Mediju ievērībai!

Informatīvais pasākums notiks piektdien, 21. oktobrī, plkst. 10.00 Ministru kabineta preses konferenču zālē (Brīvības bulvārī 36, 3.stāvā). Aicinām mediju pārstāvjus pieteikt dalību pasākumā Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciālistei ES fondu jautājumos Līvai Rancānei (Liva.Rancane@tm.gov.lv, 28748349).

Papildu informācija

Projekts "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 9.1.2. " Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" ietvaros. Projektam plānotais finansējums ir 4 853 192 EUR, tai skaitā 4 125 213 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 727 979 EUR valsts budžeta finansējums.

Projekts “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 9.1.3. „Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti” ietvaros. Projektam plānotais finansējums ir 3 969 482 EUR, tai skaitā 3 374 060 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums 595 422 EUR valsts budžeta finansējums.

Informācija sagatavota Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”.

 

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv